Petear gemeenteraad voortaan op maandag (19-12-2019)

Dit item is verlopen op 06-01-2020.
Afbeelding van de raadszaal in het gemeentehuis in Joure

De gemeenteraad vergadert vanaf 1 januari 2020 volgens een iets aangepaste structuur.

Petear

Het Petear verschuift van de woensdagavond naar de maandagvond. Deelnemers aan het Petear gaan in gesprek met de gemeenteraadsleden. Het Petear is een gesprek waarin de gemeenteraad zich een beeld vormt over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen. Het Petear vindt één keer in de twee weken op maandagavond plaats en begint om 19.30 uur.

Raadsvergadering

Eén keer in de twee weken is op woensdagavond wel de raadsvergadering. In deze vergadering vindt het debat plaats over de agendapunten van het twee weken daarvoor gehouden Petear, en worden besluiten genomen.

Zie ook: