Petear op 21 oktober 2020 om 20.00 uur (14-10-2020)

Dit item is verlopen op 22-10-2020.
Afbeelding raadzaal

Dit Petear is anders ingericht dan het gangbare Petear. Naast de mogelijkheid voor inwoners of betrokkenen om deel te nemen aan het Petear, is er gelegenheid voor de raads- en commissieleden om vragen te stellen aan het college. In eerdere berichtgeving was nog niet duidelijk of het Petear van 21 oktober fysiek of digitaal plaats zou vinden. In het fractievoorzittersoverleg van 19 oktober is besloten om het Petear online te houden. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken.

Betrokkenen kunnen schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 21 oktober, 12.00 uur. Aanmelden om deel te nemen kan ook tot 21 oktober 12.00 uur.

*Mochten er geen aanmeldingen binnengekomen zijn om mee te praten over deel 1 van dit Petear, dan gaat dit deel niet door en start deel 2 van de vergadering om 20.00 uur!