Plannen voor beweegbare brug in Tsjamkedykje bij Balk (04-10-2018)

Dit item is verlopen op 21-10-2018.
Afbeelding Lutsmond

Aan het eind van het Tsjamkedykje, vlakbij paviljoen Badmeester Keimpe, zijn plannen voor een beweegbare brug. Deze brug biedt straks toegang voor boten aan een nieuw te ontwikkelen recreatiepark met watervilla’s. Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het realiseren van dit park en de daarvoor benodigde beweegbare brug. De volgende stap in het proces is de bestemmingsplanprocedure.

Recreatiepark

Ontwikkelaar Kontour wil een recreatiepark ontwikkelen met plek voor enkele tientallen watervilla’s. Het park komt te liggen op de locatie van camping Marswal. Alle recreatiewoningen komen te liggen aan nog aan te leggen vaarwater. Booteigenaren zullen vanuit het recreatiepark naar het Sleattemer Mar willen varen. Daarom is een beweegbare brug gepland in het Tsjamkedykje.

Brug

De brug heeft een doorvaarhoogte van 1.50 meter. Daarmee kunnen sloepen onder de dichte brug door. Voor zeilboten kan de brug omhoog. Naar schatting zal de brug in het hoogseizoen ongeveer 10 tot 15 keer per dag open gaan. De brug kan ter plaatse bediend worden (vanaf het water) en bij storingen handmatig naar beneden gedraaid worden. Op die manier is de kans op hinder voor hulpdiensten minimaal. Bovendien is een alternatieve route voor hulpdiensten voorzien in het plan. Bijkomend voordeel is dat ook de verkeerssituatie bij de trailerhelling aanmerkelijk verbeterd wordt.De aanleg en het onderhoud van de brug zijn op kosten van de ontwikkelaar.

Bestemmingsplan

Voor het realiseren van het recreatiepark is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Een overeenkomst over de brug was voor de gemeente een voorwaarde voordat de bestemmingsplanprocedure gestart kon worden. De gemeente verwacht binnenkort het voorontwerp bestemmingsplan van ontwikkelaar Kontour. Het college zal het plan toetsen en vervolgens besluiten om dit bestemmingsplan ter inzage te leggen zodat iedereen kan reageren op het plan.