Reageer nu op de ontwerp-Omgevingsvisie (05-10-2018)

Dit item is verlopen op 19-10-2018.
ontwerp Omgevingsvisie

Samen met u hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan een ontwerp Omgevingsvisie. Honderden inwoners, ondernemers en instellingen hebben op allerhande manieren meegedacht over hun leefomgeving. Dat hebben we samengevoegd met bestaand beleid en daaruit is een ontwerp Omgevingsvisie gerold. We zijn benieuwd wat u er goed aan vindt en wat volgens u beter of anders opgeschreven moet worden of helemaal anders moet. 

Waarom moet ik iets vinden van de Omgevingsvisie?

Omdat het gaat over uw leefomgeving. En dat van uw buren en plaatsgenoten. In de Omgevingsvisie omschrijven we voor de hele gemeente, opgedeeld in gebieden, hoe we de leefomgeving in de toekomst zien. In de visie gaat het over wonen, werken, recreëren en ondernemen. Of u nu zelf een initiatief wil starten of iemand anders in uw buurt, de Omgevingsvisie is daarbij een belangrijk document.

Wat staat er in de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie geeft aan hoe initiatiefnemers hun plan kunnen voorbereiden zodat het een zo groot mogelijk kans van slagen heeft, ervan uitgaand dat een plan een kans is om de waarden in het gebied te versterken.  Er is omschreven wat de kernwaarden zijn van de gemeente en wat de identiteit is van deelgebieden zoals de grote kernen, onze stad, de eilanddorpen, Gaasterland, de Veenweidegebieden, de IJsselmeerkust enzovoort. We hebben ook de kaders van de belangrijkste (bestaande) beleidsstukken en richtlijnen van Rijk, provincie en gemeente opgenomen in het stuk. Tot slot zijn er een kleine 50 actiepunten opgenomen waar we samen met u de komende jaren mee aan de slag moeten.   

Wie hebben er allemaal meegedacht?

In het najaar van 2016 waren de eerste drie themabijeenkomsten met als thema’s grote kernen, buitengebied en overige kernen. In het najaar van 2017 hebben we de opbrengst van deze bijeenkomsten teruggekoppeld en samen met de bezoekers geprioriteerd. Tussendoor hebben we een digitale enquête gehouden onder inwoners tussen de 15 en 35 jaar, zijn we in gesprek gegaan met jongeren en hebben gastlessen gegeven op scholen. Door de tijd heen hebben diverse individuele inwoners zich laten horen per e-mail of post. De laatste grote raadpleging voor deze inspraakperiode is een onderzoek van ons inwonerspanel. De opbrengst van dit onderzoek wordt tegelijk met de inspraak gewogen. 

Waar kan ik het ontwerp vinden?

Het ontwerp is te vinden via onze website www.defryskemarren.nl/omgevingsvisie. Wilt u het ontwerp liever op papier inzien? Dat kan in het gemeentehuis in Joure en op onze servicepunten in Balk en Lemmer. De visie is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kan ik reageren?

We zijn benieuwd naar uw reactie. Ook als u zich kunt vinden in het ontwerp horen we dat graag. U kunt zowel digitaal als schriftelijk reageren. Digitaal reageren kan via onze website www.defryskemarren.nl/omgevingsvisie. Wie per post wil reageren kan ons een brief sturen.

Tot 16 november kunt u reageren op het ontwerp. De reacties worden gebundeld en gewogen. Vervolgens stellen wij een zogenaamde reactienota op waarin we aangeven wat we met uw inspraak doen.

Zie ook: