Samenwerken aan een groen Roazebosk (19-12-2019)

Dit item is verlopen op 04-01-2020.

Tussen Joure en Scharsterbrug ligt het Roazebosk. Een klein bos dat decennia lang is doorkruist door snelweg A7. Door het nieuwe Knooppunt Joure is de snelweg verlegd en kan het bos weer in oude glorie hersteld worden. Na de zomer heeft hiervoor een bestemmingsplan ter inzage gelegen. Daarop zijn veel reacties gekomen. We gaan daarom in gesprek gaan met bewoners en Staatsbosbeheer, eigenaar van het andere deel van het Roazebosk.

Meer biodiversiteit in het hele Roazebosk

In veel van de reacties stond de wens voor meer biodiversiteit in het Roazebosk. Ook komt nadrukkelijk de wens naar voren om niet alleen het gemeentelijk deel van het Roazebosk (de voormalig snelweg) bij de planvorming te betrekken. Ook het deel dat in beheer en eigendom is van Staatsbosbeheer zou daarbij betrokken moeten worden.

In overleg met Plaatselijk Belang Scharsterbrug, Vereniging Moai Skarsterlân en Staatsbosbeheer is een werkgroep gevormd voor de verdere planvorming. Hier zijn ook twee bewoners van de wijk Zuiderveld aan toegevoegd. Samen werken we een nieuw inrichtingsplan van het Roazebosk als openbaar recreatiegebied.