Tijdelijk geen oud papierroutes door verenigingen en scholen (27-03-2020)

Dit item is verlopen op 26-04-2020.
Afbeelding bundel kranten

In aansluiting op de maatregelen vanuit de Rijksoverheid, is besloten om het inzamelen van oud papier door scholen en verenigingen voorlopig stop te zetten. Omdat het inladen van oud papier langs de route door groepjes vrijwilligers gebeurt, is het lastig om 1,5 meter afstand te blijven bewaren. We vinden het daarom niet meer verantwoord. Er waren ook vragen over bij de verenigingen en in overleg met hen is besloten om de routes in elk geval tot en met 6 april stop te zetten. Dit verlengen we nu tot en met 28 april. De gemeentelijke oud papierroutes - containers met blauwe deksel - worden nog wel gereden. Dit gebeurt met de techniek van een 'zijlader' zodat de veiligheid hier niet in gevaar is.

Oud papier thuis bewaren

We willen u vragen om het oud papier zolang te bewaren, zodat de scholen en verenigingen dit later alsnog kunnen ophalen en deze inkomsten behouden. Lukt dit niet in verband met ruimtegebrek, dan kunt u terecht op de milieuterreinen of bij een verzamelcontainer voor papier in de wijken en dorpen. De inzameling van oud papier door de gemeente (container met blauwe deksel) gaat wel door. 

Grote papiercontainers op parkeerterreinen blijven in gebruik

Scholen en verenigingen die gebruik maken van een grote papiercontainer op bijvoorbeeld een parkeerterrein, kunnen hiermee doorgaan zolang hier geen vrijwilligers bij betrokken zijn. Inwoners kunnen hier het oud papier zelf naar toe brengen.

Zodra de richtlijn wijzigt, informeren u over het vervolg.