Uitnodiging: inloopavonden Friese IJsselmeerkust (31-05-2018)

Dit item is verlopen op 22-06-2018.
Afbeelding ijsselmeerkust

Hoe kunnen we de Friese IJsselmeerkust nog sterker en aantrekkelijker maken? Overheidspartijen, belangenorganisaties en ondernemers hebben hun ideeën gebundeld en uitgewerkt. Op 12 en 21 juni organiseren wij twee inloopavonden om de plannen te presenteren. Woont of werkt u rond de IJsselmeerkust, en wilt u weten wat dit gaat betekenen voor uw omgeving? Dan bent u van harte uitgenodigd!

Inloopbijeenkomsten

Op de inloopavonden zijn medewerkers van de partijen aanwezig, om toe te lichten welke maatregelen zij op het oog hebben voor de Friese kust. Deze maatregelen moeten binnen vier jaar zijn uitgevoerd. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

  • Dinsdag 12 juni in Kultuerhús Klameare, Merk 1 in Workum.
  • Donderdag 21 juni in Multifunctioneel Centrum It Klif,  Hegewei 16 in Oudemirdum.

Tijd: 19.00 uur tot 22.00 uur (vrije inloop).

Waarom werken aan de kust?

Het waterpeil in het IJsselmeer verandert. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de Friese kust. Denk bijvoorbeeld aan natuurgebieden en stranden, die hierdoor kleiner kunnen worden. Onder de naam Koppelkansen werken het Rijk, provincie Fryslân, gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân samen. Het doel is om de Friese IJsselmeerkust sterker en aantrekkelijker te maken.

Alle ideeën voor de Friese kust zijn verdeeld in verschillende pakketten, die een combinatie zijn van de thema’s natuur, stranden en vaargeulen, cultuurhistorie en recreatie en toerisme. In het najaar van 2018 besluit de stuurgroep Súdwesthoeke welke pakketten er uiteindelijk gekozen worden.

Contact

Heeft u vragen over de inloopavonden of over project Koppelkansen? Neem dan contact op met Jellie de Jong via secretariaatijsselmeer-waddenkust@fryslan.frl of 058-2925402. Ook kunt u terecht op de website www.fryslan.frl/ijsselmeer.

Foto: Jan Tijsma