Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2019 (18-12-2018)

Dit item is verlopen op 03-01-2019.
Afbeelding glazen

Graag nodigen we u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van onze gemeente, op woensdagavond 2 januari 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure. Vanaf 19.30 uur zijn inwoners, ondernemers, plaatselijke belangen, besturen en andere belangstellenden van harte welkom.

Om ongeveer 20.00 uur houdt burgemeester Fred Veenstra zijn nieuwjaarstoespraak. Tijd om even terug te blikken maar vooral ook vooruit te kijken. Ook vindt de uitreiking plaats van twee prijzen: de Kultuerpriis De Fryske Marren en de prijs voor de winnende oudjaarsviering.

Daarnaast is er gelegenheid voor het uitwisselen van nieuwjaarswensen en ontmoeting, onder het genot van een hapje en drankje. De muziek wordt verzorgd door Jurjen van der Meer en Hans Wempe. Eindtijd van de bijeenkomst is 21.30 uur.

We zien u graag op 2 januari in ons gemeentehuis.

Raad en college van gemeente De Fryske Marren.

Utnûging nijjiersgearkomste 2019

Graach nûgje wy jo út foar de nijjiersgearkomste fan ús gemeente, op woansdeitejûn 2 jannewaris 2019 yn de riedseal fan it gemeentehûs, Herema State 1 op ‘e Jouwer. Fan 19.30 oere ôf binne ynwenners, ûndernimmers, pleatslike belangen, bestjoeren en oare belangstellenden fan herte wolkom.

Om likernôch 20.00 oere sil boargemaster Fred Veenstra syn nijjierstaspraak hâlde. Tiid om efkes werom te sjen en foaral ek foarút fansels. Ek fynt de útrikking plak fan twa priizen: de Kultuerpriis De Fryske Marren en de priis foar de winnende âldjiersfiering.

Dêrneist is der gelegenheid foar it útwikseljen fan nijjierswinsken en moeting, ûnder it genot fan in hapke en drankje. Der is muzyk fan Jurjen van der Meer en Hans Wempe. Eintiid fan de gearkomste is 21.30 oere.

We sjoche jo graach op 2 jannewaris yn ús gemeentehûs.

Ried en kolleezje fan gemeente De Fryske Marren.