Veel aanmeldingen van stembureauleden (15-01-2021)

Dit item is verlopen op 31-01-2021.
Afbeelding bordje stembureau

Door corona zijn extra vrijwilligers nodig op de stembureaus. Veel inwoners in De Fryske Marren, waaronder ook veel jongeren, hebben zich aangemeld als stembureaulid. Daar zijn we blij mee! Hartelijk dank voor alle aanmeldingen. Wij hebben op dit moment voldoende aanmeldingen ontvangen en daarom is aanmelden als vrijwilliger niet meer nodig. Inwoners die zich hebben aangemeld ontvangen binnenkort bericht van ons over planning, locatie en dergelijke. Misschien zijn onze buurgemeenten nog op zoek. Kijk op www.elkestemtelt.nl voor meer informatie.