Vervolg herstelwerkzaamheden in Doniahal (10-01-2020)

Dit item is verlopen op 24-01-2020.
Afbeelding van herstelwerkzaamheden rook- en roetschade in Doniahal in Sint Nicolaasga

Momenteel wordt nog volop gewerkt aan het herstel van de Doniahal als gevolg van de brandschade die op 29 november is ontstaan. Meteen na de brand zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd om vervolgschade zoveel mogelijk te beperken. Naast het drogen van de houten vloer lopen er nog verschillende onderzoeken, zoals roetonderzoek en onderzoek naar de oorzaak van de brand. In dit bericht informeren we u over de laatste stand van zaken van de werkzaamheden en de planning daarvan.

Rekening houden met hele seizoen

We houden er rekening mee dat de hal tot aan de zomervakantie niet in gebruik is en vanaf het nieuwe seizoen (augustus) weer gebruikt kan worden. Omdat veel  werkzaamheden onderling afhankelijk van elkaar zijn, is de totale hersteltijd op dit moment nog niet duidelijk. Mocht dit toch eerder lukken, dan nemen we de hal weer in gebruik en communiceren we hier ook over. Ook de scholen en verenigingen zijn hiervan op de hoogte. We blijven ervoor zorgen dat alle trainingen, lessen en wedstrijden op een andere locatie kunnen doorgaan, dit doen we in samenwerking met het verenigingsleven, net als tot nu toe gebeurd is.

Houten vloer sporthal blijft behouden

Over de hele oppervlakte van de houten vloer zijn speciale drogers aangebracht door een gespecialiseerd bedrijf (zie foto). Dit om het vocht uit het hout en uit de betonnen ondervloer te verwijderen. De luchtcirculatie onder de vloer is hierbij heel belangrijk. De vloer kan gelukkig worden hersteld en behouden, maar het drogen kost tijd. Daarna moet de vloer opnieuw worden gelakt en geschuurd. 

Veel rook- en roetschade

De grootste schade wordt veroorzaakt door wat niet zichtbaar is: namelijk de rook- en roetschade die zich in een groot deel van het gebouw en de constructies heeft verspreid. Een gespecialiseerd bedrijf heeft onderzoek gedaan naar de omvang van deze roet- en rookschade. Op dit moment worden de vervolgstappen en maatregelen voor herstel van de schade in overleg met schade-experts bepaald.

Wat moet er nog gebeuren?   

De werkzaamheden die de komende tijd worden uitgevoerd zijn in elk geval: 

  • het verder laten drogen van de sportvloer;
  • schoonmaken van inventaris en gebouwconstructies (verwijderen roetaanslag) en ontgeuren;
  • schoonmaken van de ruimte boven het plafond van de sportvloer en de tribune (verwijderen roetaanslag);
  • vernieuwen van de dakbedekking met isolatie van het hoge- en middelste dak;
  • vervangen systeemplafond in de vergaderruimte op de verdieping;
  • het slopen en vernieuwen van een deel van het houten plafond/wandconstructie van de sportzaal en tribune;
  • het schuren, lakken en opnieuw belijnen van de sportvloer. 

Doorlooptijd herstel onduidelijk

De werkzaamheden blijven in volle gang maar kunnen niet altijd tegelijkertijd worden uitgevoerd, denk aan dakbedekking en vloer. De stappen in de herstelfase zijn deels afhankelijk van elkaar, dat geldt daardoor ook voor de planning van de werkzaamheden. Voor sommige onderdelen is er nog onduidelijkheid over de wijze van herstel, dit gaat in overleg met schade-experts. Kortom: er gebeurt veel, maar de totale doorlooptijd voor het herstel is nog onzeker. Op dit moment is dan ook onduidelijk wanneer de hal precies weer in gebruik zal zijn. De gebruikers van de hal zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en over de planning voor de rest van het seizoen. We blijven met hen afstemmen over de tijdelijke oplossing.