Waterplantenonderhoud vijvers en watergangen (05-07-2018)

Dit item is verlopen op 29-07-2018.
Foto van waterplantenonderhoud

Binnen onze gemeente hebben we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan we graag willen. Hierover komen regelmatig vragen of klachten binnen. Wat doen wij aan het onderhoud van de wateren binnen onze gemeente?

Waterplantenonderhoud in de zomerperiode

In de zomerperiode worden op enkele locaties waterplanten verwijderd die de doorstroming of recreatieve watergangen belemmeren of waar invasieve soorten voorkomen. Vorige week zijn wij gestart met de zomerronde die, afhankelijk van de hoeveelheid waterplanten, enkele weken kan duren. In de hoofdwatergangen maaien we de onderwaterbegroeiing van het dieper waterdeel om voldoende doorstroming in het water te houden voor aan- en afvoer van water.

We maaien de watergangen of vijvers waarbij we de invasieve soorten (soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd) weghalen. Deze soorten kunnen namelijk een bedreiging vormen voor de planten die hier van oorsprong groeien of een belemmering zijn voor waterrecreatie, zoals varen of zwemmen. Het verwijderen doen we door met een maaiboot onderwaterbeplanting af te maaien en uit het water te verwijderen. Door dit meerdere keren te doen hopen we dat de beplanting beheersbaar blijft.

Waterplanten verwijderen in het najaar

In het najaar, vanaf oktober tot begin december, verwijderen we waterbeplanting uit hoofdwatergangen binnen de bebouwde kom en voor een deel uit andere watergangen en vijvers. Naast het gebruik van de maaiboot, wordt daarnaast door een ploeg medewerkers van de buitendienst met een mobiele kraan grote en bereikbare plaatsen gehekkeld. In deze periode zal ook een deel van de oeverbeplanting worden gemaaid. Voor de flora en fauna laten we ook wat beplanting staan.