Werkzaamheden algemene nieuwe begraafplaats Lemmer (17-09-2018)

Dit item is verlopen op 14-10-2018.
Afbeelding begraafplaats Lemmer

In maart 2019 starten we met het omvormen van de smallere paden op de nieuwe begraafplaats in Lemmer. De huidige grindpaden veroorzaken nu vaak ergernis doordat deze lastig begaanbaar zijn. Door de huidige paden te veranderen naar graspaden, wordt de sfeer op de begraafplaats verbeterd en worden de graven juist toegankelijker. Hiermee brengen we de begraafplaats weer terug in de oorspronkelijke staat en creëren we een rustig en groenrijk sfeerbeeld. In deze periode zijn de graven, zoals gebruikelijk, toegankelijk voor bezoekers. Het omvormen duurt ongeveer drie weken.

Betere begaanbaarheid paden

We vormen de paden om, omdat de huidige kantbanden vaak zorgen voor struikelgevaar. Ook zorgen de kantbanden ervoor dat het lastig is om tot het graf te komen met een lijkbaar tijdens begrafenissen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat een stuk van het huidige pad wordt afgegraven om plaats te maken voor langere grafkisten. Dit betekent dat we onder het pad begraven en bezoekers over een deel van de graven heenlopen. Door de omvorming van het pad is dit straks niet langer meer het geval.

Daarnaast verbeteren we de begaanbaarheid van de paden door deze te veranderen in graspaden. De huidige grindpaden zorgen er namelijk voor dat men zich door het losse grind lastiger kan voortbewegen met een rollator of rolstoel. Graspaden op een begraafplaats zijn juist begaanbaarder dan grindpaden. Op de begraafplaats Westermeer in Joure zijn in het verleden vergelijkbare grindpaden naar veranderd naar graspaden. Dit heeft geresulteerd in beter begaanbare paden tussen de graven en heeft de sfeer verhoogd. Doordat begraafplaatsen zijn opgebouwd uit zandgrond en de waterstand onder de 1,3 meter moet zijn, kunnen er geen drassige paden ontstaan. De afvoer van water gaat snel door de ondergrond. En er zijn speciale drainage voorzieningen aanwezig die natte omstandigheden voorkomen. Dit soort constructies wijken erg af van regulier gras in de openbare ruime, waar gras sneller drassiger wordt en de grondsoort vaak klei of veen is.

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden verwijderen we de mijnsteen van de paden. Het vrijkomende mijnsteen wordt gezeefd en verspreid over de hoofdpaden die daarmee worden opgehoogd. De overgebleven mijnsteen wordt tijdelijk opgeslagen in het depot en later gebruikt voor de hoofdpaden op de begraafplaats in Bantega. De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Vertisol.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ronald Stegink via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl.