Werkzaamheden begraafplaats Bantega (10-01-2019)

Dit item is verlopen op 10-02-2019.
Luchtfoto begraafplaats Bantega

Op de begraafplaats in Bantega hebben we te maken met verzakking van de grond en met scheefstaande grafbedekkingen die om (dreigen te) vallen. De verzakking van de grond heeft te maken met de uitdrogende werking van de onderliggende veengrond. Veengrond is een grondsoort die veel voorkomt in deze regio. Als gemeente willen wij hier graag iets aan doen.

Vanaf 8 januari 2019 voeren wij daarom werkzaamheden uit op de begraafplaats. Tijdens de werkzaamheden herstellen wij de verzakking van de grond door de begraafplaats op te hogen met grond. Daarbij worden de grafbedekkingen gefaseerd (in volgorde van vak A naar D) weer rechtgezet. In deze periode zijn de graven, zoals gebruikelijk, toegankelijk voor bezoekers.

Uitvoering werkzaamheden

Door de begraafplaats op te hogen met grond en de grafbedekkingen weer recht te zetten brengen we deze weer terug naar de oorspronkelijke staat. Voor het rechtzetten van de grafbedekkingen hebben we een gespecialiseerd steenhouwer gevraagd om dit uit te voeren. Voor het rechtzetten van de grafbedekkingen vragen wij rechthebbenden eerst om hun toestemming.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Piet Visser via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het zaaknummer vermelden?