Wijziging planning onderhoud fietsbrug Skipsleat - Wyldehoarne (19-10-2018)

Dit item is verlopen op 09-11-2018.
Foto van de fietsbrug Skipsleat - Wyldehoarne in Joure

Het onderhoud aan de loop-fietsbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure, kan dit najaar nog niet worden gestart. De kosten voor het onderhoud blijken een stuk hoger te liggen dan het budget dat hiervoor beschikbaar is. Bij de aanbesteding van de brug, die voor de zomer is uitgezet, blijkt dat de opdracht helaas niet binnen het bestaande budget kan worden uitgevoerd.

Voorbereiding

De raad heeft ervoor gekozen om de huidige brug te behouden en te renoveren. Hiervoor is in 2017 een budget van € 240.000,- beschikbaar gesteld. Een ingenieursbureau heeft het groot onderhoud voorbereid en een programma van eisen opgesteld. De aanbesteding viel echter fors hoger uit dan het budget. Voor onze gemeente reden om het project nog niet in uitvoering te nemen.

Redenen voor de hogere kosten

De werkzaamheden in de bouwwereld zijn door het aantrekken van de economie in korte tijd flink toegenomen. Enkele partijen gaven aan geen offerte te zullen uitbrengen vanwege hun uitgebreide orderportefeuille, andere partijen hebben een veel hogere offerte uitgebracht. Ook de risico’s van de werkzaamheden zijn door de aannemers hoger ingeschat, waardoor de offertes hoger zijn. Het gevraagde bedrag kunnen we in dit bericht nog niet noemen, omdat de aanbesteding nog niet rond is.

Hoe nu verder?

Nu het benodigde bedrag voor onderhoud van de brug een stuk hoger ligt dan het beschikbare budget, kijken we naar de mogelijke alternatieve oplossingen. Eén van de mogelijkheden is het beschikbaar stellen van extra geld voor komend jaar, daarnaast kijken we naar andere oplossingen. Het college overlegt de mogelijkheden met de gemeenteraad. De buurtverenigingen zijn geïnformeerd over de situatie en binnenkort praten we ook in een gesprek met elkaar over het vervolg.

De brug is veilig voor gebruik

Het feit dat er nu geen onderhoud wordt gepleegd aan de brug betekent niet dat er sprake is van een onveilige situatie. Het niet uitvoeren van onderhoud heeft consequenties op de lange termijn. Kortdurend uitstel betekent alleen een minder mooie brug. De brug is dus gewoon veilig voor gebruik door zowel fietsers als voetgangers. Als onderdeel van het reguliere onderhoud, blijven we de brug inspecteren.