Zo kan het niet langer, de koek moet groter (02-07-2020)

Dit item is verlopen op 01-08-2020.
Wij willen wel

Veel gemeenten staan financiëel onder druk en we hebben daarom op 2 juli samen met andere gemeenten een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. We dreigen namelijk minder geld te krijgen vanuit het gemeentefonds en dat vinden we niet aanvaardbaar. Wethouder Jos Boerland legt uit waarom. Want zo kan het niet langer, de koek moet groter.

Immers, we moeten de voorzieningen en leefbaarheid in onze 50 dorpen en stad Sloten op peil houden, maar ook de zorg aan de jeugd, de ouderen, de Wmo en het onderwijs. Daarnaast is er het specifieke onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Los van de crisis is het geld al hard nodig om de voorzieningen op peil te houden. We moeten dan ook niet gekort worden door het rijk door een herverdeling van het gemeentefonds. Nee, de koek is immers nu al te klein, de koek moet groter.

foto en video Slump Media Productions