Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Crisisnota vastgesteld met ruimte voor noodzakelijke plannen

  (03-07-2020)
  Afbeelding van geld - eurobiljetten

  Woensdagavond 1 juli is in de gemeenteraad de crisisnota vastgesteld. In deze nota geven we inzicht in de maatschappelijke en financiële gevolgen van de maatregelen die we hebben genomen tijdens de coronacrisis. Dit financiële inzicht is nodig voordat we geld voor nieuwe plannen en investeringen kunnen vrij maken. De behandeling van de kadernota vindt daarom plaats in het najaar.

 • Doniahal na zomervakantie weer open!

  (02-07-2020)
  Afbeelding van de voorkant van sporthal Doniahal in Sint Nicolaasga

  Na de zomervakantie – vanaf maandag 17 augustus – kan er weer gebruik worden gemaakt van de sporthal Doniahal in Sint Nicolaasga.

 • Zo kan het niet langer, de koek moet groter

  (02-07-2020)
  Wij willen wel

  Veel gemeenten staan financiëel onder druk en we hebben daarom op 2 juli samen met andere gemeenten een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. We dreigen namelijk minder geld te krijgen vanuit het gemeentefonds en dat vinden we niet aanvaardbaar. Wethouder Jos Boerland legt uit waarom. Want zo kan het niet langer, de koek moet groter.

 • Vraag nu de jaarlijkse subsidie voor 2021 aan

  (01-07-2020)
  elding 50 eurobiljetten

  Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om de jaarlijkse subsidie voor 2020 aan te vragen. Deze jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden.

 • Nieuwe noodverordening COVID-19 1 juli 2020

  (01-07-2020)

  Woensdag 1 juli is de nieuwe ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân’ ingegaan, geldend voor alle Friese gemeenten. Deze vervangt de noodverordening van 15 juni. De tekst van de regelgeving vindt u op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

 • Overzicht en duidelijkheid in het nieuwe omgevingsplan

  (30-06-2020)
  Tekening van een dorp bij de omgevingswet

  Vanaf 1 januari 2022 geldt de Omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert alle wetten voor de fysieke leefomgeving, én bepaalt dat de gemeente straks veel invloed heeft op de regels over de fysieke leefomgeving. Daarvoor krijgen gemeenten een nieuw instrument: het omgevingsplan. Inwoners en andere initiatiefnemers kunnen hiermee snel zien of iets wel of niet mag. Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen.

 • Aanpassing afspraken Midstraat Joure met horeca en winkeliers

  (29-06-2020)
  Terras in de Midstraat in Joure

  Vanaf 1 juni is de horeca weer open en kunnen we weer genieten van een terrasje. Buiten is er op veel locaties in onze gemeente gekeken naar meer terrasruimte om de horeca voldoende ruimte voor zitplaatsen op 1,5 meter te geven. Ook zijn op een aantal plekken in onze gemeente verkeersaanpassingen gedaan om de situatie ook voor fietsers, voetgangers en winkelend publiek veilig te houden. In Joure is de situatie vrijdag jl. besproken met zowel horeca als winkeliers en geldt vanaf maandag 29 juni een iets aangepaste situatie.

 • Pontje Woudfennen weer in de vaart

  (26-06-2020)
  Afbeelding pontje Woudfennen

  Het fietspontje Woudfennen bij Boornzwaag is vrijdag weer in de vaart genomen. De motor van het pontje was op 18 juni stuk gegaan. Deze is inmiddels hersteld en vrijdag eerst uitvoerig getest. De motor draait weer als vanouds zodat het pontje nu weer in de vaart is genomen. Iedereen weer veel fiets- en wandelplezier toegewenst langs deze route!

 • Ruimte door regels

  (26-06-2020)
  Afbeelding van visual met tekst vermijd drukte

  Woensdag 24 juni heeft het kabinet de versoepelingen per 1 juli bekend gemaakt. Door het volhouden van de 1,5 meter afstand en de basisregels is het nu mogelijk om weer te sporten, uit eten te gaan en kunnen er zelfs weer kleinschalige evenementen plaatsvinden. Belangrijk is daarbij wel te realiseren dat het nog steeds niet is zoals ‘vroeger’. Op veel plaatsen gelden beperkingen om de 1,5 meter afstand mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat bron- en contactonderzoek mogelijk is. De afstandsregel blijft dan ook van belang en moeten we samen in acht blijven nemen.

 • Hoofdpaden begraafplaats Lemmer krijgen nieuwe bovenlaag

  (25-06-2020)
  Luchtfoto van nieuwe begraafplaats Lemmer met daarop ingekleurd de paden die een nieuwe bovenlaag krijgen

  Half augustus starten we met het vernieuwen van de hoofdpaden op de begraafplaats in Lemmer. Dit doen we om de toegankelijkheid voor de bezoekers te verbeteren en ongemakken te voorkomen. In de periode dat we aan de paden werken, is de begraafplaats gewoon open. De werkzaamheden duren ongeveer een week.

 • Heeft uw sociale en/of culturele amateurclub hulp nodig?

  (01-05-2020)

  Door de maatregelen rondom het coronavirus is veel veranderd in het openbare leven. Ook het culturele veld wordt hierdoor geraakt. Alle evenementen zijn afgelast tot 1 september, maar ook repetities en samenkomsten zijn niet meer toegestaan. Gemeente De Fryske Marren betreurt het als sociale en/of culturele amateurclubs, zoals een fanfare of toneelclub, door de coronamaatregelen in financiële problemen komen. Waar mogelijk willen wij clubs graag helpen om deze tijd van crisis door te komen.

 • Beste inwoners van De Fryske Marren, beste Fryske Marders

  (07-04-2020)
  Foto Fred Veenstra

  Het is maandagmiddag 6 april. In ons crisisteam keken we vanmorgen terug op het weekend. Een prachtig weekend. In normale omstandigheden zouden we er allemaal van genoten hebben. Prachtig weer om te sporten. Even er op uit, naar het bos, voor het eerst met de boot het water op of naar de kust voor een lange strandwandeling. Maar het zijn geen normale omstandigheden. We zijn al weken in de greep van het coronavirus. Een virus dat ons sociale leven grotendeels stil legt. Dat onze economie in een neerwaartse spiraal heeft gebracht. En een virus dat vooral veel mensen ziek maakt en, ook bij ons, sterfgevallen veroorzaakt.

 • Beste inwoners en ondernemers van De Fryske Marren

  (17-03-2020)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

  Deze week heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Er wordt opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken. Evenementen worden afgelast, de scholen en kinderopvang zijn dicht en ook de horeca en sportgelegenheden moeten hun deuren sluiten.

Archief