Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Begroting 2019 vastgesteld; nieuw beleid volgt bij kadernota

  (14-11-2018)
  afbeelding programmabegroting 2019

  Afgelopen week is de begroting 2019 in de gemeenteraad vastgesteld. Onderaan dit bericht kunt u de begroting inzien. De begroting is gebaseerd op fase 1 van de kadernota: namelijk het ‘beleidsarme deel’ met daarin alleen de aanmeldingen met een hoge prioriteit, zoals onderhoud van bruggen en wegen en bijvoorbeeld jeugdzorg. Ook het op peil brengen van de ramingen sociaal domein is verwerkt in dit eerste deel van de kadernota.

 • Inwonersinitiatieven: met elkaar en voor elkaar

  (14-11-2018)
  Afbeelding inwonersinititatieven

  Heeft u een goed idee om uw buurt of dorp nog leuker en leefbaarder te maken? U staat er niet alleen voor! De gemeente steunt graag initiatieven die ervoor zorgen dat inwoners meer naar elkaar omzien en die bijdragen aan meer sociale verbondenheid in De Fryske Marren.

 • Deelname in Westermeerwind is mogelijk vanaf 15 november

  (13-11-2018)

  Alle inwoners van de regio Lemmer en de gemeenten Noordoostpolder en Urk krijgen nog deze maand de gelegenheid financieel mee te profiteren van Windpark Westermeerwind. Vanaf 15 november kunnen zij exclusief inschrijven op twee speciaal voor dit doel opgerichte fondsen: het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Beide fondsen worden beheerd door het Nederlandse Privium Fund Management B.V. (Privium), een beheerder van beleggingsfondsen, die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Inschrijving in deze fondsen is mogelijk tussen 15 november 2018 en 31 januari 2019. Hiermee lossen de initiatiefnemers en eigenaren van Windpark Westermeerwind hun belofte aan de omwonenden van het windpark in.

 • Zonnepanelenproject Zelfstroom geen initiatief van gemeente De Fryske Marren

  (13-11-2018)

  Momenteel ontvangen meerdere inwoners in De Fryske Marren een flyer van de partij Zelfstroom over het onderwerp ‘Zonnepanelenproject in de gemeente De Fryske Marren’. Wij hebben van diverse inwoners de vraag gekregen of dit project een samenwerking is met gemeente De Fryske Marren. De brief suggereert namelijk dat het gaat om een gezamenlijk initiatief met onze gemeente. Graag informeren wij u over het feit dat dit niet het geval is. Het zonnepanelenproject van Zelfstroom staat los van onze gemeente en is een project van Zelfstroom (leverancier van zonnepanelen).

 • De raad vergadert op woensdag 21 november 2018

  (08-11-2018)

  De gemeenteraad vergadert op woensdag 21 november 2018. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

 • Verkeerscursus 'Bijtanken en Oppoetsen'

  (07-11-2018)

  U heeft al jaren uw rijbewijs en een hoop rijervaring. Het rijden verloopt voor u zo automatisch, dat u wellicht niet meer opmerkt dat het verkeer iedere dag een klein beetje verandert.

 • Ald Jouster foardroegen as nije FNP wethâlder

  (02-11-2018)
  Afbeelding Durk Stoker

  Mei grutskens dielt de FNP hjoed mei dat de hear Durk Stoker harren nije kandidaat wethâlder wurden is. De FNP wie op syk nei in nije wethâlderskandidaat omdat in pear wike lyn ien fan ús wethâlders, Johannes van der Pal, oanjûn hat om stopje te wollen.

 • Kwaliteit van leven centraal in Woonvisie

  (01-11-2018)
  Afbeelding bouwen

  De woonvisie gaat over onze inwoners. Hoe zij wonen, werken en recreëren in onze gemeente. En hoe dat wonen en samenleven voor iedereen in een andere levensfase op een andere manier vorm krijgt’. Samen met inwoners, ketenpartners en buurgemeenten hebben we gewerkt aan een nieuwe Woonvisie voor de periode 2019 tot 2023. Het college stelt de gemeenteraad voor om het concept open te stellen voor inspraak.

 • College legt bestemmingsplan zandwinning IJsselmeer voor aan de gemeenteraad

  (01-11-2018)
  Luchtfoto van een werkeiland

  De plannen voor zandwinning in het IJsselmeer door Smals IJsselmeer B.V. zijn de afgelopen tijd verder ontwikkeld. De benodigde onderzoeken zijn afgerond en er is zorgvuldig gereageerd op de zienswijzen van inwoners en organisaties. De rol van de gemeente bij de plannen van Smals is het vaststellen van het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het verlenen van de omgevingsvergunningen. “Het college heeft een zorgvuldige afweging van de belangen gemaakt en is van mening dat het plan met een positief advies aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd”, zegt wethouder Frans Veltman.

 • Verzoek COA voor mogelijke heropening azc Balk

  (01-11-2018)
  Afbeelding azc

  Het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, heeft De Fryske Marren donderdag tijdens een gesprek nu ook formeel verzocht om te kijken naar de mogelijkheden van een heropening van het azc in Balk. Het COA sloot het azc per 1 oktober. Aanleiding voor dit verzoek is het stijgende aantal mensen dat in Nederland in de opvang zit.

 • Wa wint de Kultuerpriis De Fryske Marren 2018?

  (30-10-2018)

  Yn ús doarpen binne in hiele protte projekten útfierd yn it ramt fan Kulturele Haadstêd – LF2018. Dêr sille grif gadingmakkers by sitte foar de Kultuerpriis. Mar ek bûten LF2018 om binne der mear produksjes west dy ’t it fertsjinje yn it sinsje set te wurden.

 • Fiets- en voetgangerspont Woudfennen uit de vaart

  (23-10-2018)
  Afbeelding fietspot Woudfennen

  Het pontje over de Skarster Rien bij Boornzwaag is uit de vaart. Dit in verband met een reparatie van een defect aan de voortstuwing. De pont zou eerder nog varen op de zaterdagen en zondagen van de herfstvakantie (20 tot en met 28 oktober). Dit is nu niet meer het geval. Vanaf volgend jaar vaart de pont weer volgens de vaste vaartijden.

 • Gesprek COA met gemeente over mogelijke heropening azc Balk

  (22-10-2018)
  Afbeelding azc Balk

  Het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, heeft De Fryske Marren benaderd om te kijken naar de mogelijkheden van een heropening van het azc in Balk. Het COA sloot het azc per 1 oktober. Aanleiding voor dit verzoek is het stijgende aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt.

 • Wilt u in 2019 een evenement organiseren?

  (15-10-2018)
  Foto van een evenement op het strand in De Fryske Marren

  Meld uw evenement voor 2019 op tijd bij ons aan. Zonder aanmelding komt uw evenement niet in aanmerking voor het aanvragen van een evenementenvergunning.

  Aanmelden evenement 2019

  Aanmelden van evenement voor 2019 kan tussen 15 oktober en 15 november en doet u via www.defryskemarren.nl/evenement. Het is niet meer mogelijk om aan te melden via het Excel bestand! Heeft u voor 15 januari 2019 geen bericht ontvangen? Dan kan uw evenement onder voorwaarden doorgaan.

 • Weekmarkt Balk weer tijdelijk naar Treemterplein

  (11-09-2018)
  Afbeelding weekmarkt

  In verband met de herinrichting van centrum Balk, verplaatsen we de weekmarkt weer tijdelijk van het Haskeplein naar het Treemterplein. Het gaat om de periode vanaf vrijdag 14 september. Met de verplaatsing van de weekmarkt hebben we een oplossing gezocht, zodat de weekmarkt in Balk tijdens de herinrichtingsperiode toch door kan gaan. We verwachten dat de herinrichting half december gereed is. Rond die periode informeren we u weer over het terugverhuizen van de markt naar het Haskeplein.

Archief