Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Raadsvergadering op maandag 1 april 2019

  (26-03-2019)
  raadzaal

  De gemeenteraad vergadert op maandag 1 april 2019. Deze vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 20.00 uur.

 • Koning opent Koningsspelen in Lemmer

  (25-03-2019)
  Afbeelding van Koningsspelen

  Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander geeft vrijdagochtend 12 april 2019 op Christelijke Basisschool De Arke in Lemmer het startsein voor de zevende editie van de Koningsspelen. Dit jaar staat het thema ‘water drinken’ centraal. De Koning is aanwezig bij het ontbijt, geeft het startsein en bezoekt een aantal sportactiviteiten. Ook minister Bruno Bruins voor Sport is bij de opening aanwezig. Namens onze gemeente is burgemeester Fred Veenstra bij de ontvangst op De Arke aanwezig, samen met de Commissaris van de Koning in Fryslân, Arno Brok. Als gemeente zijn we er trots op dat Koning Willem-Alexander de Koningsspelen op de Arke in Lemmer opent.

 • Contract welzijnswerk ondertekend

  (22-03-2019)
  Ondertekening contract Tinten

  Per 1 september verzorgt De Tintengroep het welzijnswerk in onze gemeente. Donderdag 21 maart ondertekenden wethouder Jos Boerland van gemeente De Fryske Marren en bestuurder Johan Brongers van De Tintengroep de contracten. Met deze formele bekrachtiging van de samenwerking kan de Tintengroep starten met de voorbereidingen om in De Fryske Marren een stichting op te richten, die lokaal verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van het welzijnswerk.

 • De Fryske Marren viert dag van de leerplicht samen met ISK Caleido

  (22-03-2019)
  afbeelding leerplicht

  Op donderdag 21 maart, de Dag van de Leerplicht, vierden wij het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Gemeente De Fryske Marren vierde dit samen met de leerlingen en de docenten van ISK Caleido in Balk. ISK Caleido is een Internationale Schakelklas. Zij bieden onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

 • Kievitsfontein Sloten weer gestart op 'Kletterdei'

  (22-03-2019)
  foto kievitsfontein

  Vrijdagochtend 22 maart is de Kievitfontein in Sloten weer aan gegaan, net als de andere fonteinen in de 11 Friese steden. Het is het begin van de lente én Wereldwaterdag. De dag dat de fonteinen weer aan gaan heet sinds vorig jaar Kletterdei: immers op 18 mei 2018 was dit de start voor de nieuwe fonteinen in het kader van LF2018.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen

  (21-03-2019)
  potllood

  Dit zijn de voorlopige uitslagen van de verkiezing Provinciale Staten Fryslân, Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland. Zowel de totalen als de uitslagen per stembureau en per kandidaat staan hier overzichtelijk bij elkaar. De opkomstpercentages in onze gemeente waren behoorlijk hoog: Provinciale Staten 61,58%, Wetterskip Fryslân 58,97% en Waterschap Zuiderzeeland 45,96%. Meer informatie en de procesverbalen vindt u op onze verkiezingspagina.

 • 34.000 Friese jongeren krijgen oproep voor vaccinatie tegen meningokokkenziekte

  (18-03-2019)

  Dit jaar roept GGD Fryslân, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 34.000 jongeren op voor een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Alle Friese gemeenten ondersteunen bij de operationele uitvoering. De vaccinatiecampagne vindt plaats door middel van groepsvaccinaties verspreid over de hele provincie. Iedere jongere kan de vaccinatie in de eigen regio ontvangen. Het ministerie nam het besluit voor deze campagne omdat het aantal infecties met meningokokken type W toeneemt.

 • Petear, Debat en Beslút: 27 maart 2019

  (15-03-2019)
  Afbeelding stoelen raadzaal

  Op 19 december besloot de gemeenteraad van De Fryske Marren dat de raad vanaf 1 januari 2019 anders gaat vergaderen. De structuur verandert en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

 • Azc Balk 27 maart op agenda Petear gemeenteraad

  (15-03-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders is van plan om medewerking te verlenen aan de realisatie van het azc in Balk en heeft ingestemd met de ontwerpvergunning. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

 • Klompgeld bruggen aangemeld in het Netwerk Immaterieel Erfgoed

  (13-03-2019)
  flevobrug

  Bij zes beweegbare bruggen en de Lemstersluis, heft onze gemeente vanuit de historie bruggeld. Dit doen de brugwachters met een houten klompje aan een hengel: een traditie die door bezoekers zeer wordt gewaardeerd. Het klompje komt regelmatig op de foto en de brugwachters worden vaak benaderd voor informatieve vragen over de omgeving. Het klompgeld is dan ook aangemeld in het Netwerk van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

 • Herinrichting ‘Apenbos’ in Lemmer

  (13-03-2019)
  Afbeelding Apenbos

  Het bos aan de Bosruiter/ Brekkenweg in Lemmer, ook wel ‘het Apenbos’ genoemd, gaan we stap voor stap herinrichten. De eerste werkzaamheden zijn in week 11 van start gegaan. We zijn gedurende een langere periode bezig met de realisatie van onderstaande werkzaamheden.

 • Begroting voor 2020 weer in balans

  (18-02-2019)
  Afbeelding financien

  Het budget van € 112 miljoen dat De Fryske Marren jaarlijks kan besteden, moet vanaf 2020 anders worden verdeeld. Omdat op een aantal beleidsterreinen meer is uitgegeven dan vooraf was begroot, moeten gemeentebreed andere keuzes worden gemaakt. In juli 2019 besluit de gemeenteraad over die verdeling, zodat de begroting voor 2020 weer in balans is.  

Archief