Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Met gemeente De Fryske Marren in gesprek over meedoen en gezondheid

  (24-05-2019)

  Inwoners weten wat belangrijk is als het gaat om meedoen in het dagelijkse leven en hun gezondheid. Daarom willen medewerkers van de gemeente graag met inwoners in gesprek, voordat er over deze onderwerpen nieuw beleid wordt gemaakt. Gezamenlijke gesprekken leiden vaak tot andere en nieuwe inzichten, die van invloed kunnen zijn op het gemeentelijke beleid.

 • Programma 50 jaar stedenband met Drolshagen

  (23-05-2019)
  Logo van 50 jaar partnerschap De Fryske Marren en Drolshagen

  In het weekend van 31 mei t/m 2 juni ontvangen we onze gasten uit partnergemeente Drolshagen, Duitsland en vieren we dat onze stedenband maar liefst 50 jaar bestaat (1969-2019). Een bijzonder feit en goed om samen bij stil te staan. We maken er een feestelijk weekend van: er zijn gemeentebreed verschillende - nieuwe en bestaande - activiteiten. Ook inwoners en bezoekers van onze gemeente kunnen hiervan mee genieten en onze gasten uit Drolshagen ontmoeten.

 • Behoud Lindebomen langs de Luts in Balk

  (23-05-2019)
  Lindebomen aan de Lutskade in Balk

  Een deel van de historische Lutskade in Balk wordt gerenoveerd waarbij in 2020 het deel van de kademuur, tussen de Teernstrabrug en de Ossebrug, volledig wordt vervangen. Vanwege de restauratie is het noodzakelijk om de (monumentale) lindebomen tijdelijk te verplaatsen om ze te behouden. De voorbereidingen hiervoor gaan in week 22 (vanaf maandag 27 mei) van start. Tijdens de werkzaamheden wordt er gewerkt met een kleine kraan, waardoor de weg gewoon open blijft voor verkeer.

 • Heropend azc Balk verwelkomt eerste bewoners

  (22-05-2019)
  heropening AZC Balk

  Met het opnieuw overhandigen van de sleutel is het azc in Balk dinsdag 21 mei officieel heropend. Aan het eind van de middag arriveerde de eerste groep van 11 bewoners. Ze werden hartelijk welkom geheten door burgemeester Fred Veenstra, samen met locatiemanager Gerrit de Lang. De burgemeester wenst alle nieuwe bewoners een goede tijd toe in onze gemeente.

 • Petear, Debat en Beslút: 29 mei 2019

  (20-05-2019)
  Afbeelding stoelen raadzaal

  De gemeenteraad vergadert vanaf 1 januari 2019 anders. De structuur is veranderd en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

 • Azc Balk mag weer open

  (16-05-2019)
  azc Balk

  Het azc in Balk mag vanaf vandaag weer open. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bouw en het gebruik van het azc in Balk te gedogen tot het moment dat de omgevingsvergunning voor het tijdelijke azc verleend en van kracht is. De eerste bewoners worden begin volgende week verwacht.  

 • Vermoeden van hennepteelt? Doe een melding!

  (16-05-2019)

  Hennepkwekerijen zijn namelijk levensgevaarlijk voor omwonenden. Naast stank en lekkage, kan het leiden tot brand en ernstige gezondheidsklachten. Door hennepteelt te herkennen en (anoniem) te melden, kunt u veel ellende in uw buurt voorkomen.

 • Inventarisatie monumentale graven in De Fryske Marren

  (15-05-2019)
  Gemeentelijke graven

  In De Fryske Marren zijn vijftien openbare begraafplaatsen. De graven op deze begraafplaatsen worden uitgegeven en beheerd door de gemeente. Hiermee kunnen we nabestaanden een grote variatie bieden aan mogelijkheden. Er is namelijk veel verschil tussen de begraafplaatsen, bijvoorbeeld qua ontwerp en ligging. Niet alleen de begraafplaatsen verschillen van elkaar, maar ook de grafmonumenten die vindbaar zijn op de begraafplaatsen hebben hun eigen (bijzondere) kenmerken / eigenschappen.

 • Onderzoek zorg en welzijn 2019

  (14-05-2019)

  Gemeente De Fryske Marren wil graag de ervaringen van haar inwoners op het gebied van zorg en welzijn monitoren. In samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs heeft de gemeente hiervoor een vragenlijst opgesteld en deze verspreid onder 2.500 inwoners van de gemeente. 631 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een representatieve groep voor al onze inwoners. Het onderzoek zal de komende jaren ieder jaar worden uitgevoerd.

 • Nieuwe coalitie presenteert akkoord ‘de takomst temjitte’

  (09-05-2019)
  Afbeelding voorkant coalitieakkoord

  Donderdag 9 mei heeft de nieuwe coalitie van De Fryske marren het coalitieakkoord voor 2019-2022 gepresenteerd. Fractievoorzitters Jan van Zanden, Olaf Storms, Wietze de Haan en Anne Merkuur presenteerden het stuk samen met formateur Aucke van der Werff. Ook werd het nieuwe college voorgesteld, dat met Roel de Jong (PvdA) en Irona Groeneveld (GroenLinks) nu weer volledig is. De nieuwe wethouders worden geïnstalleerd in de raadsvergadering van woensdag 15 mei.
  U vindt het nieuwe coalitieakkoord hieronder als bijlage. De portefeuilleverdeling volgt snel.

 • Balans in de begroting geeft ruimte

  (08-05-2019)
  Foto ruimte, natuur

  Woensdagavond 8 mei zijn de jaarcijfers 2018 en de kadernota 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. We sluiten 2018 af met een positief saldo van € 1.394.000. “Door in 2019 een pas op de plaats te maken en minder uit te geven aan nieuw beleid, zorgen we ervoor dat de begroting in balans blijft”, zegt wethouder Jos Boerland. “Zo houden we onze dienstverlening aan inwoners op  orde en krijgen we in de toekomst weer meer ruimte voor nieuwe plannen”.

Archief