Noodopvang is sinds 1 juli 2020 gestopt

Inmiddels is de kinderopvang weer volledig open. Kinderen kunnen weer op hun normale vertrouwde dagen op de kinderopvang terecht. Vanuit de overheid is dan ook aangegeven dat per 1 juli 2020 de noodopvang in de avond, nacht en in het weekend stopt. Wanneer ouders opvang nodig hebben in de avond, nacht en weekend, kunnen zij terecht bij kinderopvangorganisaties die deze opvang regulier aanbieden.

Vergoeding kinderopvang

De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang is gestopt per 8 juni. Ouders met kinderopvangtoeslag en die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, krijgen een vergoeding. De vergoeding van het maximum uurtarief wordt berekend over de periode van 16 maart tot en met 7 juni.

Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.

Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.

Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?

Ouders krijgen deze vergoeding in juli op hun bankrekening. U hoeft hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen. Zie voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, en over waar u terecht kunt met verdere vragen: www.svb.nl/opvang.