Pachters en huurders

Bent u pachter of huurder van een gemeentelijke accommodatie, zoals een sporthal, kantine of een haven? Dan is het mogelijk om de betaling hiervan voorlopig op te schorten, zodat u meer liquiditeit houdt. We schorten de inning op voor ondernemers die huren of pachten van de gemeente (dit geldt niet voor bijvoorbeeld sportverenigingen; daarvoor is er een andere regeling).

De regeling voor pachters en huurders geldt voor de duur van de door de overheid afgekondigde sluitingsperiode. Na het opheffen van de sluitingsperiode bieden we de ondernemers die van deze regeling gebruik hebben gemaakt, een betalingsregeling aan.