Projecten

In de gemeente wordt op veel plekken tegelijk gewerkt aan plannen en projecten. Op deze pagina vindt u een selectie van de meest opvallende projecten in uw buurt. 

Lelystad Airport

Om Schiphol meer ruimte te geven, worden Eindhoven en Lelystad Airport uitgebreid.

Traverse Lemmer (N359)

De provincie Fryslân wil samen met de gemeente de traverse door Lemmer aanpakken. Informatie over dit project: www.fryslan.frl/n359lemmer.

Zuiderzeestraat en omgeving

Samen met Lyaemer Wonen doen we een haalbaarheidsonderzoek naar wat de mogelijkheden zijn voor wijkvernieuwing in de Zuiderzeestraat en omgeving in Lemmer.

Herinrichting De Brink in Oudemirdum

De Brink in Oudemirdum is een pleisterplaats voor veel toeristen en wordt binnenkort opnieuw ingericht.

Broek-Zuid

In Broek willen wij een nieuwe wijk aanleggen. Op deze pagina houden we u op de hoogte over de voortgang.

Gaswinning

In april 2015 heeft de gemeenteraad al besloten dat geen medewerking wordt verleend aan proefboringen, gaswinning en de daarbij behorende werkzaamheden.

Lemmer - Poort van Zuidwest-Friesland

We willen samen met inwoners, ondernemers en bezoekers in gesprek gaan over de 'beleving' van Lemmer.

Havenkwartier Balk

In 2017 maken wij een begin met de aanleg van een passantenhaven in het zogenaamde Havenkwartier van Balk.

Herinrichting Kerkhoflaan Sintjohannesga

Een gedeelte van de Kerkhoflaan in Sintjohannesga wordt opnieuw ingericht.

Vluchtelingen

In Balk is een azc gerealiseerd voor 500 bewoners voor maximaal 5 jaar. De gemeente moet in 2017 ongeveer 185 statushouders een woonplek geven.

Gemeentewerf Zuid Lemmer

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de plannen, het ontwerp, de voorbereiding en de bouw van de nieuwe werf in Lemmer.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie leggen we samen met ‘de Mienskip’ vast wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving.

Centrum Balk

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk.

Leeuwarden-Fryslân 2018

Het jaar 2018 staat in het teken van Leeuwarden-Fryslân 2018, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Dat beperkt zich niet alleen tot onze provinciehoofdstad, maar strekt zich uit over de hele provincie Friesland.