Projecten

In de gemeente wordt op veel plekken tegelijk gewerkt aan plannen en projecten. Op deze pagina vindt u een selectie van de meest opvallende projecten in uw buurt. 

Appelwyk en omgeving, Joure

We gaan in het centrum van Joure aan de slag met de bestrating van de Appelwyk, Kolkstraat, It Syl en het DE-plein.

Zuiderzeestraat en omgeving

Samen met Lyaemer Wonen doen we een haalbaarheidsonderzoek naar wat de mogelijkheden zijn voor wijkvernieuwing in de Zuiderzeestraat en omgeving in Lemmer.

Vluchtelingen

In Balk wordt een azc gerealiseerd voor 500 bewoners voor maximaal 5 jaar en de gemeente moet in 2017 ongeveer 185 statushouders een woonplek geven.

Broek-Zuid

In Broek willen wij een nieuwe wijk aanleggen. Op deze pagina houden we u op de hoogte over de voortgang.

Leeuwarden-Fryslân 2018

Het jaar 2018 staat in het teken van Leeuwarden-Fryslân 2018, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Dat beperkt zich niet alleen tot onze provinciehoofdstad, maar strekt zich uit over de hele provincie Friesland.

Gemeentewerf Zuid Lemmer

Van juni 2017 tot maart 2018 bouwen we aan de nieuwe gemeentewerf Zuid in Lemmer. Deze werf vervangt straks de huidige werven in Lemmer (Pasveer) en Balk (Eigen Haard). Op deze pagina houden we u op de hoogte van de plannen, het ontwerp, de voorbereiding en de bouw van de nieuwe werf in Lemmer.

Havenkwartier Balk

In 2017 maken wij een begin met de aanleg van een passantenhaven in het zogenaamde Havenkwartier van Balk.

Omvormingen

Het openbaar groen in de gemeente wordt aangepakt om kosten te besparen. Daarnaast werken we aan een gezond en veilig bomenbestand.

Lemstervaart

In de wijk Lemstervaart in Lemmer worden de wegen en riolering gerenoveerd.

Lemmer - Poort van Zuidwest-Friesland

We willen samen met inwoners, ondernemers en bezoekers in gesprek gaan over de 'beleving' van Lemmer.

Centrum Balk

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie leggen we samen met ‘de Mienskip’ vast wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving.

Traverse Lemmer (N359)

De provincie Fryslân wil samen met de gemeente de traverse door Lemmer aanpakken. Informatie over dit project: www.fryslan.frl/n359lemmer.