Regeling zelfstandige ondernemers, zzp’ers

Het coronavirus heeft grote economische gevolgen, ook voor lokale ondernemers. Het kabinet neemt uitzonderlijke maatregelen om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen én de gevolgen voor ondernemers op te vangen. Aanvullend heeft onze gemeente een aantal regelingen vastgesteld om ondernemers zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen. Hiermee willen we ondernemers wat meer ruimte geven en de noodzakelijke liquiditeit versterken.

Tozo-regeling voor ondernemers nu aan te vragen

Het is nu mogelijk voor urgente situaties een voorschot op de regeling aan te vragen. Aanvragen kan via www.bureauzelfstandigenfryslan.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de regeling en het voorschot.

Let op: door de drukte kan het even duren voordat u het aanvraagformulier op de website van het BZF (Bureau Zelfstandigen Fryslân) kunt openen. Wacht dan 5 minuten en probeer het opnieuw.

Aanvraag voor inkomensondersteuning

Zowel gevestigde ondernemers, zzp‘ers en starters (gestart voor 1 januari 2020) kunnen een aanvraag voor inkomensondersteuning doen via het Bureau Zelfstandigen Fryslân. Dit kan in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskapitaal. Deze regeling heet Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers).

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud

Deze uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe werkt dit:

 • De regeling is bedoeld als aanvulling op het inkomen tot het sociale minimum (dit minimum is netto per maand € 1.503,31 voor gezinnen en € 1.052,32 voor een alleenstaande).
 • De regeling geldt niet alleen voor zzp'ers, maar ook voor zelfstandig ondernemers met personeel.
 • Je kunt de regeling aanvragen voor de periode van maart, april en mei 2020. Aanvragen met terugkerende kracht is mogelijk.
 • De ondernemer moet gevestigd zijn in Nederland en voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week. Voor meer informatie over hoe dit criterium wordt toegepast wordt verwezen naar de site van de belastingdienst.
 • De ondernemer moet zijn/haar onderneming voor 17 maart 2020 18.45 uur hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Ook een DGA (directeur grootaandeelhouder) van een BV kan gebruik maken van de regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA moet verklaren dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen. En daarnaast moet hij/zij voldoen aan de andere criteria van de regeling.
 • Er wordt maximaal € 1.503,31 netto per gezin per maand toegekend. Dit houdt in dat een man/vrouw VOF’s en twee zzp'ers in één gezin slechts één keer aanspraak kunnen maken op deze regeling. Ook al hebben beide partners een afzonderlijk inkomen uit de onderneming.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een gift en wordt niet teruggevorderd.

Lening voor bedrijfskapitaal

De voorwaarden voor de lening voor bedrijfskapitaal zijn ook bekend.

 • Dit betreft een bedrag van maximaal € 10.157,- tegen een rente van 2% per jaar (dit is een lager rentepercentage dan normaal).
 • Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij.
 • De lening kent een looptijd van maximaal drie jaar.
 • Om in aanmerking te komen voor de lening moet de ondernemer onderbouwen dat er sprake is van ernstige liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Dossiers moeten compleet zijn

Bureau Zelfstandigen Fryslân ontvangt bij de aanvragen ook veel niet-complete dossiers. Deze ondernemers kunnen geen voorschot ontvangen binnen de gewenste 14 dagen. Er wordt gebeld met de ondernemers, maar dit kost tijd. Probeer de dossiers dus bij de aanvraag al compleet te maken.

De TOZO-regeling is nog niet ingevoerd

De TOZO-regeling is voorbereid en aanvragen is alvast mogelijk, maar de daadwerkelijke invoering van de regeling door het parlement moet nog plaatsvinden. We verstrekken tijdelijk eerst een voorschot, in noodgevallen. Leningaanvragen kunnen we pas verstrekken na daadwerkelijke invoering van de regeling. Bij het bureau zelfstandigen Fryslân worden de eerste aanvragen wel alvast in behandeling genomen op basis van de informatie die nu binnen is, dan liggen deze dossiers/aanvragen vast klaar voor het moment dat de regeling klaar is voor verstrekking (mits er geen wijzigingen komen in de regeling).

Het voorschot is nog geen lening

Het voorschot dat u eventueel ontvangt, is nog geen lening. Het voorschot is een tijdelijke oplossing, dus als ‘voorschot’ op de lening waar u straks recht op heeft. Het is geen uitkering ‘om niet’.

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus

Vragen over het coronavirus? Hier kunt u meer informatie krijgen: