Ruimte voor buiten sporten en bewegen

Vanaf maandag 11 mei zijn de regels om buiten te sporten en te bewegen verruimd. Op 29 april kon de jeugd weer beginnen; nu mogen alle leeftijdsgroepen weer buiten sporten (inclusief lesgeven) in groepen. Natuurlijk onder een aantal veiligheidsvoorwaarden. In onze gemeente zijn al veel sportaanbieders begonnen, op basis van een sportprotocol, zodat dit op verantwoorde wijze gebeurt. We kijken samen met verenigingen, sportscholen, de buurtwerkers sport van De Kear en ons sportbedrijf naar de invulling. In dit bericht zetten we de richtlijnen op een rij.

De mogelijkheden en voorwaarden op een rij 

Naar aanleiding van de verruimde landelijke richtlijnen, hebben we de afspraken voor de sportaanbieders in onze gemeente op een rij gezet en met van hen contact gehad. In het kort de spelregels voor het sporten:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen georganiseerd onder begeleiding samen buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Er is geen maximale groepsgrootte.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen georganiseerd onder begeleiding buiten met elkaar sporten, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  Er is geen maximale groepsgrootte. 
 • Buiten sporten in groepen is vanaf 11 mei voor alle leeftijden (ook boven de 18 jaar) weer toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden. Ook als men sport onder begeleiding.
 • Geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Trainen mag weer, maar geen wedstrijden en competitie.

Verder blijft gelden

 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt zowel voor de jeugd, jongeren als volwassenen nog steeds: blijf thuis.
 • Geen ouders langs de lijn en thuis douchen (ook kantines blijven dicht).
 • Alleen voor nood mag een wc gebruikt worden die dan wel meteen schoongemaakt moet worden.
 • De buitensportaccommodaties/velden blijven gesloten voor 'losse jeugd'; de velden zijn alleen open voor de verenigingen (voor georganiseerd sporten onder begeleiding).
 • De sporthallen, sportzalen en gymzalen blijven voorlopig nog gesloten.
 • Ook verenigingen die normaal gesproken in de zaal trainen, mogen buiten trainen; we kijken in overleg naar geschikte velden en mogelijkheden.

Zwembaden en sportscholen

Zwembaden mogen per 11 mei weer open voor begeleid zwemmen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, waaronder de 1,5 meter richtlijn. Daarna wordt ook het recreatieve zwemmen weer gefaseerd opgebouwd. Ook sportscholen/fitnesscentra mogen per 11 mei activiteiten aanbieden in de open lucht. Het gebruik van een tent met open zijkanten is daarbij toegestaan. Zo denken we zoveel mogelijk met de sportaanbieders mee. We kijken in overleg naar geschikte velden en mogelijkheden. 

Overzicht van landelijke maatregelen

De landelijke richtlijnen over sport en bewegen kunt u in een handig overzicht nalezen op de website van de Rijksoverheid. Dit wordt ook regelmatig bijgewerkt.

Uw plan om weer op te starten

Sport- en beweegaanbieders in onze gemeente die weer willen beginnen, vragen we om een protocol aan te leveren. Hierin beschrijft de aanbieder op welke manier zij de activiteiten verantwoord gaan aanbieden. De gemeente toetst dit document. Zo zorgen we er samen voor dat het sporten en bewegen op een veilige manier gebeurt.

Sportaanbieders moeten zorgdragen voor de richtlijnen in het sportprotocol, zodat we in deze crisisperiode zorgen voor een verantwoorde manier van sporten met elkaar. Voor het opstellen van zo'n protocol kan de vereniging/de sportschool/het zwembad gebruik maken van bestaande basisprotocollen, waarin praktische richtlijnen staan over bijvoorbeeld routing, het schoonmaken van materialen, afstand houden en hygiëne. Ook staan er materialen in zoals posters:

 • protocol verantwoord sporten (NOC*NSF/RIVM en VSG)
 • protocol verantwoord zwemmen (samenwerkende partijen zwembadbranche)
 • informatie en voorbeeldprotocollen van de verschillende sportbonden (vaak krijgt u deze als vereniging ook toegestuurd vanuit de eigen bond)
 • informatie van de brancheorganisatie. 

Het mailadres waar u als sportaanbieder in De Fryske Marren uw sportprotocol kunt aanleveren is: sportzaken@defryskemarren.nl. Stel hier ook gerust uw vragen.

Noodverordening

De noodverordening die is vastgesteld door veiligheidsregio Fryslân (9 mei 2020) geldt voor alle Friese gemeenten en geeft duiding aan de landelijke maatregelen. Hierin vindt u een overzicht van de algemene bepalingen, maatregelen en een toelichting daarop.

Inzet buurtwerkers sport en sportbedrijf

De buurtwerkers sport van De Kear en de medewerkers van ons sportbedrijf (Swimfun & Sportfun), kunnen de verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders ondersteunen bij het aanbieden van activiteiten. Ook organiseren zij samen met de sport- en beweegaanbieders activiteiten voor jeugd en andere inwoners die geen lid zijn van een sportvereniging. De verenigingen kunnen zich dan blijven richten op hun bestaande leden. Doel is om samen ervoor te zorgen dat we iedereen weer kunnen laten sporten en bewegen.

Speciaal voor de voetbal- en hockeyverenigingen

Doordat de voetbalvelden zijn doorgezaaid en de doelgebieden zijn gerepareerd, kan er eerst alleen gevoetbald worden tussen de beide 16 meter gebieden. Dus niet in de doelgebieden. Bij de kunstgrasvelden mag het doelgebied ook worden gebruikt. Per sportcomplex is in verband met onderhoud in eerst één veld beschikbaar. Verenigingen zijn hierover geïnformeerd. Wilt u extra velden gebruiken, dan kunt u contact met ons opnemen. Per vereniging kijken we naar de mogelijkheden.

Vragen

Aanvullende vragen over het sporten in onze gemeente kunt u mailen naar sportzaken@defryskemarren.nl

Wij wensen iedereen weer heel veel sport- en beweegplezier!