Statushouders

Woensdagavond 29 maart heeft de gemeenteraad besloten om geen tijdelijke woningen voor statushouders te bouwen in gemeente De Fryske Marren. In de afgelopen periode heeft gemeente De Fryske Marren veel statushouders kunnen huisvesten door de extra inspanningen van de woningbouwcorporaties. Daarbij is het aantal gezinsherenigingen sterk toegenomen. Tenslotte is de instroom van vluchtelingen sterk gedaald en is de opgave voor de gemeente veel kleiner. Hierdoor is het bouwen van tijdelijke woningen voor statushouders niet meer nodig. 

Tijdelijke huisvesting is niet meer nodig

Door de extra inspanningen van de woningbouwcorporaties heeft de gemeente 149 statushouders gehuisvest in 2016. In de eerste helft van 2017 moet De Fryske Marren nog 12 van de 84 statushouders huisvesten. Dit lukt in de bestaande huurwoningen van onze drie woningbouwcorporaties. Het is niet meer nodig om tijdelijke woningen te bouwen. De raad heeft besloten om de 8 woningbouwlocaties definitief te schrappen.

De taakstelling in 2016 was uitzonderlijk hoog

We kunnen achteraf stellen dat de instroom van vluchtelingen in 2015 extreem hoog was. Daardoor steeg de taakstelling in 2016 fors. Dit vroeg om een uitzonderlijke inspanning en vergaande plannen. 

We houden geen locaties in reserve

Als de vluchtelingenstroom en het aantal asielaanvragen groeit, maken we een nieuw plan. De afweging maken we op basis van de prognoses, de actuele informatie en de mogelijke oplossingen. Wij houden geen locaties in reserve.

Besluit door gemeenteraad

Alle stukken die behandeld zijn tijdens de raadsvergadering vindt u op onze website. Ook kunt u de gehele raadvergadering terug kijken.