Straatweg Noord Lemmer

Afbeelding van de Straatweg Noord in Lemmer

Het noordelijk deel van de Straatweg in Lemmer wordt opgeknapt.

Waarom een herinrichting?

Nu de werkzaamheden aan de N359 klaar zijn kunnen we aan de slag met de herinrichting. Er zijn veel redenen om de Straatweg op te knappen. Zo is de rijbaan in slechte staat, is er bijna geen groen meer en wordt er (te) hard gereden. De huidige inrichting is niet passend bij het gebruik, doordat er aan de weg wordt gewoond en er veel verkeer gebruikmaakt van de weg. Deze punten hebben we verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Ter inzage legging uitgesteld

In verband met het coronavirus en onze aangepaste dienstverlening hebben we de ter inzage legging van het Voorlopig ontwerp uitgesteld. We houden u op de hoogte van een nieuwe datum voor de ter inzage legging.

Vragen?

Heeft u vragen over het plan, dan kunt u contact opnemen met Fiona Carpentier via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl.