Straatweg Zuid Lemmer

Als Lemmer de toegangspoort is van Fryslân, dan is de Straatweg Zuid de toegangspoort voor het centrum van Lemmer. Veel bezoekers van het dorp komen het centrum binnen via de Straatweg. Het zuidelijk deel daarvan, tussen de N359 en de Parkstraat, wordt opgeknapt. De afgelopen maanden is samen met onder andere aanwonenden van de straat gewerkt aan een ontwerp. Het college heeft nu een definitief ontwerp vastgesteld.

Definitief ontwerp vastgesteld

De Straatweg is de toegangspoort voor het centrum en het is de woonstraat van enkele tientallen Lemsters. Beide vragen om verschillende functionaliteit en uitstraling. Het college kiest voor een ontwerp waarin rekening wordt gehouden met een deel van de wensen van de aanwonenden, en ook recht wordt gedaan aan de functie en het beeld van mooie groene toegangspoort.

Werkzaamheden in 2020

Nu het definitief ontwerp is vastgesteld, kan een bestek worden gemaakt voor de aanbesteding van het werk. De werkzaamheden zullen in 2020 worden uitgevoerd, daarbij rekening houdend met het toeristisch seizoen.