Subsidieregister 2020

Jaarlijks verstrekt gemeente De Fryske Marren subsidie aan verschillende organisaties. In het subsidieregister vindt u terug aan welke organisaties de gemeente een subsidie heeft verstrekt en vanuit welke subsidieregeling. We nemen alleen die subsidies op waarvoor beschikkingen aan de organisaties zijn afgegeven. Het register is een momentopname van de stand van zaken op de publicatiedatum. In de loop van het kalenderjaar worden er ook eenmalige aanvragen ingediend. Daarom actualiseren we de gegevens in de tweede week van elk kwartaal. Het openbare subsidieregister kunt u onderaan de tekst terugvinden.