Voorwaarden coronadraaiboek bij evenementen en activiteiten

Evenementen en activiteiten die vanaf 1 juli 2020 plaatsvinden, moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen. Geef als organisator in uw coronadraaiboek aan op welke manier u dit organiseert.

Voor alle evenementen en activiteiten

Voor alle evenementen en activiteiten gelden onderstaande voorwaarden / richtlijnen.

Inrichting terrein

 • Maak een plattegrond van het terrein op schaal met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Geef duidelijk aan waar de ingang/uitgang is.
 • Geef de looproute aan, stel zo nodig éénrichtingverkeer in (ook backstage).
 • Bereken de netto oppervlakte (zonder bouwsels, sanitair, bar etc.) van het terrein.
 • Bereken het aantal bezoeker dat u op het terrein kwijt kunt
  (stilstaande crowd: bezettingsgraad per persoon: 3,6 m2 (27 personen op 100 m2);  
  bewegende crowd: bezettingsgraad per persoon: 4,7 m2).
 • Zorg voor voldoende ruimte op plaatsen waar bezoekers iets kopen, ook voor de wachtrij.

Tips

 • Waar komen de bezoekers binnen en vertrekken ze? Zijn er andere routes mogelijk die je anders niet gebruikt?
 • Welke verkeersbewegingen verwacht je binnen en buiten?
 • Waar verwacht je de drukke knelpunten? En wat zijn andere alternatieven?
 • Hoe ga je om met mensen met een visuele, lichamelijke of verstandelijke beperking? Houd ook rekening met deze groep en laat dit zien in je plan.
 • Zorg er voor dat de hulpdiensten altijd toegang en de ruimte hebben. Houd daarbij rekening met de calamiteitenroute.
 • Sluit gedeeltes af waar bezoekers niet mogen komen.
 • Zorg er voor dat de nooduitgang altijd bereikbaar is.
 • Omroepen (je kunt de bezoekers op de maatregelen attenderen).
 • Toezicht (zorg voor toezicht en attendeer mensen op de 1,5 meter afstand).

Op- en afbouw

 • Maak duidelijke afspraken met leveranciers wie wanneer aanwezig is, om het aantal medewerkers  zo beperkt mogelijk te houden. Beschrijf dit met een tijdslijn.

Entree

 • Welke voorzieningen zijn er voor de bezoekers (bijv. handgel).
 • Als triage nodig is, beschrijf dan hoe u dit uitvoert.
 • Hoeveel personen wilt u toelaten tot het evenement? Per persoon is minimaal 2 m² nodig om op 1,5 meter te kunnen blijven maar er is meer ruimte nodig voor bewegingen.
 • Hoe voorkomt u dat er niet te veel personen op het terrein zijn?
 • Is online reservering mogelijk of noodzakelijk?
 • Is het mogelijk om met tijdvakken te werken?
 • Is er een toegangsprijs: is pinnen of contactloos betalen mogelijk?

Tips

 • Hoe ziet de entree er uit? Is het mogelijk om elkaar op 1,5 meter te passeren? Waar kun je in voorzien?
 • Toezicht bij entree (die checkt of men zich aan de regels houdt/rij afsluiten als het te druk wordt)
 • Aantal mensen tellen.
 • Schoonmaakploeg inzetten.
 • Huisregels ophangen: wat zijn de verwachtingen vanuit de organisator en wat wordt er vanuit de bezoeker verwacht?
 • Zorg er voor dat er regelmatig schoongemaakt wordt.

Informatie bezoekers

 • Beschrijf hoe u bezoekers informeert over de coronarichtlijnen (flyers, banners, borden op duidelijk zichtbare plaatsen).
 • Uitgifte Horeca
 • Beschrijf hoe het barpersoneel voldoende is beschermd (plexiglas, doorschijnend zeil).
 • Beschrijf hoe de hygiëne maatregelen zijn geregeld (handschoenen, mondkapjes).
 • Beschrijf hoe de betaling voor consumpties is geregeld (bijv. éénmalige consumptiebonnen).
 • Werk met disposables in plaats van met herbruikbare glazen.

Sanitaire voorzieningen

 • Beschrijf de looproute naar de toiletten.
 • Zijn de toiletten en de handenwasgelegenheden op voldoende afstand van elkaar.
 • Beschrijf hoe/hoe vaak de toiletten worden gereinigd.
 • Zorg voor voldoende ruimte voor de wachtenden.

Contactpersoon en toezicht

 • Wijs één persoon aan die namens de organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de coronamaatregelen. Dit is ook het aanspreekpunt voor de hulpdiensten en toezichthouders.
 • Maak een telefoonlijst met de namen en nummers van de verantwoordelijke personen voor de diverse disciplines in de organisatie (entree, catering, backstage etc.)
 • Zorg voor voldoende beveiligers en/of eigen toezichthouders.

Ontruiming

 • Beschrijf wanneer u overgaat tot ontruiming, wie de verantwoordelijke persoon is en hoe de ontruiming wordt uitgevoerd.
 • Calamiteiten: vluchten gaat boven de 1,5 meter maatregel.

Informeren

 • Zorg dat iedereen op de hoogte is. Bespreek uw coronaplan met alle vrijwilligers, medewerkers van de catering, standhouders en andere personen die op het terrein aanwezig zijn.

Tips

 • Zorg voor een duidelijke briefing aan medewerkers.
 • Hang de voorschriften op.
 • Geef online ook de voorschriften aan en welke faciliteiten er wel/niet zijn.

Vragen?

Met deze richtlijnen willen we u houvast geven met het organiseren van uw activiteit. Heeft u hierover vragen? Mail of bel met Sietie Bruinsma, Monique Reekers of André Jonker via telefoonnummer 14 05 14 of info@defryskemarren.nl.