Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen

Voor iedereen geldt:

  • was vaak uw handen;
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
  • schud geen handen;
  • houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
  • werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
  • draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV;
  • in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Bent u ziek?

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

Maakt u zich zorgen over uw gezondheid?

Neem dan contact op met uw eigen huisarts of met de afdeling Infectieziekten van GGD Fryslân via: 088 - 22 99 222 (bereikbaar tijdens kantooruren).

Testen

Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

Bel voor een afspraak met 0800-1202

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. 
Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heeft u andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 0800-1351.

Let op: Behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek? Heeft u bijvoorbeeld hoge koorts of bent u benauwd? Bel uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Voor meer informatie over het coronavirus

Vragen over het coronavirus? Hier kunt u meer informatie krijgen: