Werk aan de weg

Bekijk alle wegafsluitingen in Fryslân van gemeenten, provincie en andere instanties op www.friesland.wegwerkmeldingen.nl.

 • Sint Nicolaasga: stremming Kade

  (10-07-2017)

  Vanaf 10 juli vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Kade in Sint Nicolaasga (van Stationstraat tot de Oergong). De rijbaan en trottoirs worden herstraat. De werkzaamheden duren 4 weken.

 • Joure: werkzaamheden Knooppunt

  (09-06-2016)
  Impressie nieuw situatie knooppunt Joure

  Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt.