Werk aan de weg

Bekijk alle wegafsluitingen in Fryslân van gemeenten, provincie en andere instanties op www.friesland.wegwerkmeldingen.nl.

 • Sloten: wegwerkzaamheden Dubbelstraat-Koestraat

  (20-04-2017)

  Dinsdag 25 april van 7.30 - 16.30 uur vinden er laswerkzaamheden plaats ter hoogte van de brug Dubbelstraat-Koestraat in Sloten.

 • Lemmer: Schardijk asfaslteringswerkzaamheden

  (11-04-2017)

  Van 24 april tot 27 mei vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Schardijk in Lemmer.

 • Lemmer: Uitheijing asfalteringswerkzaamheden

  (11-04-2017)

  Van 1 mei tot 3 juni vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Uitheijing in Lemmer.

 • Terherne: Heerenzijlbrug gestremd voor scheepvaart

  (06-04-2017)

  In verband met schilderwerk en onderhoud aan de Heerenzijlbrug is deze van 17-4 tot 30-4 gestremd voor scheepvaart.

 • Lemmer: Schokker asfalteringswerkzaamheden

  (06-04-2017)

  Van 10 april tot 2 juli 2017 vinden er werkzaamheden plaats aan de Schokker (tussen Aak en Jol) in Lemmer. Het asfalt wordt opgebroken en vervangen door bestrating. Door deze werkzaamheden is de straat afgesloten voor het doorgaande verkeer.

 • Balk: stremming Gaaikemastraat

  (24-03-2017)

  De Gaaikemastraat, tussen de Julianastraat en de Tjalke de Boerstraat, in Balk is van 27 maart tot 24 april 2017 afgesloten. De walbeschoeiing wordt vervangen.

 • Joure: start met bouw fly-overs Knooppunt

  (17-01-2017)

  Medio januari wordt gestart met de eerste werkzaamheden rond de bouw van de fly-overs voor het nieuwe knooppunt Joure. In de middenberm is ruimte nodig om de steunpunten voor de fly-overs te kunnen bouwen. Daarom wordt vanaf 16 januari de bestaande afzetting op de A6 omgebouwd. De aangepaste maximumsnelheid van 70 km/u blijft van kracht. De nieuwe wegafzetting blijft naar verwachting 20 weken staan.

 • Joure: werkzaamheden Knooppunt

  (09-06-2016)
  Impressie nieuw situatie knooppunt Joure

  Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt.