Werk aan de weg

Bekijk alle wegafsluitingen in Fryslân van gemeenten, provincie en andere instanties op www.friesland.wegwerkmeldingen.nl.

 • Lemmer: Straatweg richting Follega

  (14-11-2017)

  Van 20 november tot 19 december vinden er asfalteringwerkzaamheden plaats aan de Straatweg van kombord Lemmer tot aan N354 (straatweg) Follega. De weg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten. Er is een omleiding aangegeven. Straatweg is wel bereikbaar voor fiets- en voetgangers.Tijdens Dickensfestival van 15 tot 17 december is de weg open.

 • Langweer: Langwarderdyk

  (09-11-2017)

  Van maandag 20 november tot zaterdag 9 december is de Landwarderdyk (tussen Legebuorren en de Molier) in Langweer afgesloten voor het verkeer. Het bestaande asfalt wordt verwijderd en vervangen door een gebakken klinker. Fietsers en voetgangers kunnen over het naastgelegen fietspad het werk passeren. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

 • Oudemirdum: Beukenlaan

  (07-11-2017)

  Van maandag 20 november tot zaterdag 8 december vindt er bomenonderhoud plaats aan de Beukenlaan in Oudemirdum. Hierbij wordt een hoogwerker ingezet en is de weg dagelijks tussen 7.30 en 16.00 uur afgesloten voor het verkeer. De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd.

 • Oosterzee-Buren: reconstructie Molenweg

  (30-10-2017)

  Van maandag 6 november tot zaterdag 2 december is de Molenweg in Oosterzee-Buren afgesloten voor het verkeer. Fietsers kunnen het werk passeren.

 • Balk: vervangen brugdek en restaureren bovenbouw Teernstrabrug

  (28-09-2017)

  Van maandag 16 oktober 7:00 uur tot woensdag 18 oktober 18:00 uur wordt de Teernstrabrug te in Balk afgesloten voor al het verkeer. Dit in verband met het vervangen van het brugdek en het verwijderen van de bovenbouw (namelijk de ‘hameitorens’ die zorgen voor het contragewicht). Vanaf donderdag 19 oktober is de brug weer toegankelijk voor wegverkeer, maar tijdelijk niet meer bedienbaar voor het waterverkeer.

 • Harich: herstraatwerkzaamheden Stinsenwei

  (28-09-2017)

  Van 16 oktober (7:00 uur) tot 24 november (16:30 uur) vinden er herstraatwerkzaamheden plaats aan de Stinsenwei in Harich. De weg is tijdens deze werkzaamheden, van Harichsterdyk tot Van der Feltzstraat, afgesloten voor het verkeer.

 • Joure: herstraatwerkzaamheden Slachtedyk

  (28-09-2017)

  Van 9 oktober (7:00 uur) tot 1 december (16:30 uur) vinden er herstraatwerkzaamheden plaats aan de Slachtedyk in Joure. De weg is tijdens deze werkzaamheden, vanaf Vegelinsweg tot aan It Noard, afgesloten voor het verkeer.

 • Joure: werkzaamheden Grienedyk

  (14-09-2017)

  Van 2 oktober tot 22 december is de Grienedyk, tussen Appelwyk en de jachthaven, afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met de herinrichting van de weg.

 • Joure: werkzaamheden Zuiderveldplantsoen en Zuiderveldstraat

  (02-08-2017)

  Maandag 28 augustus starten we met de aanpak van grondwateroverlast en rioolvervanging in het Zuiderveldplantsoen en Zuiderveldstraat in Joure.

 • Joure: werkzaamheden Knooppunt

  (09-06-2016)
  Impressie nieuw situatie knooppunt Joure

  Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt.