Werk aan de weg

Bekijk alle wegafsluitingen in Fryslân van gemeenten, provincie en andere instanties op www.friesland.wegwerkmeldingen.nl.

 • Lemmer-Sondel: asfalteringswerkzaamheden

  (18-09-2017)

  Van 25 september tot 27 oktober vinden er op de N359 tussen Lemmer en Sondel wegwerkzaamheden plaats.

 • Balk - werkzaamheden rotonde

  (18-09-2017)

  Van 12 september tot 27 oktober wordt er gewerkt aan de verbreding van de rotonde Suderséwei / Sudergoawei bij Balk.

 • Joure: werkzaamheden Griene Dyk

  (14-09-2017)

  Van 2 oktober tot 25 november is de Griene Dyk, tussen Appelwyk en de jachthaven, afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met de herinrichting van de weg. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. Er wordt een omleidingsroute aangegeven.

 • Lemmer: werkzaamheden Gemaalweg

  (12-09-2017)

  Vanaf maandag 25 september (week 39) vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Gemaalweg nabij Lemmer. De werkzaamheden duren tot 21 oktober.

  Kijk voor meer informatie op de website van provincie Flevoland.

 • Elahuizen: Herstraten Joop Schweitzerstrjitte

  (04-09-2017)

  Van 4 september tot 6 oktober vinden er herstraatwerkzaamheden plaats aan de Joop Schweitzerstrjitte in Elahuizen. Door deze werkzaamheden is de straat van nr.16 tot nr. 28 afgesloten voor het doorgaande verkeer.

 • Lemmer: wegwerkzaamheden Lemsterpad

  (07-08-2017)

  Vanaf woensdag 30 augustus (week 35) vinden er wegwerkzaamheden plaats aan het Lemsterpad in Lemmer. De werkzaamheden duren tot 21 oktober.

 • Joure: werkzaamheden Zuiderveldplantsoen en Zuiderveldstraat

  (02-08-2017)

  Maandag 28 augustus starten we met de aanpak van grondwateroverlast en rioolvervanging in het Zuiderveldplantsoen en Zuiderveldstraat in Joure.

 • Lemmer: reconstructie Spaanderbank

  (31-07-2017)

  Vanaf 29 augustus vinden er wegwerkzaamheden (bestrating) plaats aan de Spaanderbank in Lemmer (van Urkerstraat tot Middelgronden). Het gaat om groot onderhoud en een aantal aanpassingen aan de inrichting, dit in het verlengde / aansluitend aan de Parkstraat. De werkzaamheden duren tot 14 oktober. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

 • Sintjohannesga: woonrijpmaken uitbreidingsplan

  (31-07-2017)

  Vanaf 28 augustus begint DVJ Infra en Milieu BV met het woonrijpmaken van het uitbreidingsplan Sintjohannesga. De weg wordt herstraat, de ontbrekende delen van de trottoirs aangelegd, de inritten definitief gemaakt en worden de parkeerstroken aangelegd. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken duren.

 • Joure: werkzaamheden Knooppunt

  (09-06-2016)
  Impressie nieuw situatie knooppunt Joure

  Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt.