Werk aan de weg

Bekijk alle wegafsluitingen in Fryslân van gemeenten, provincie en andere instanties op www.friesland.wegwerkmeldingen.nl.

 • Lemmer: tijdsduur reconstructie Spaanderbank verlengd

  (18-10-2017)

  Vanaf 29 augustus vinden er wegwerkzaamheden (bestrating) plaats aan de Spaanderbank in Lemmer (van Urkerstraat tot Middelgronden). Het gaat om groot onderhoud en een aantal aanpassingen aan de inrichting, dit in het verlengde / aansluitend aan de Parkstraat.
  De werkzaamheden duren tot 4 november. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

 • Balk: vervangen brugdek en restaureren bovenbouw Teernstrabrug

  (28-09-2017)

  Van maandag 16 oktober 7:00 uur tot woensdag 18 oktober 18:00 uur wordt de Teernstrabrug te in Balk afgesloten voor al het verkeer. Dit in verband met het vervangen van het brugdek en het verwijderen van de bovenbouw (namelijk de ‘hameitorens’ die zorgen voor het contragewicht). Vanaf donderdag 19 oktober is de brug weer toegankelijk voor wegverkeer, maar tijdelijk niet meer bedienbaar voor het waterverkeer.

 • Harich: herstraatwerkzaamheden Stinsenwei

  (28-09-2017)

  Van 16 oktober (7:00 uur) tot 24 november (16:30 uur) vinden er herstraatwerkzaamheden plaats aan de Stinsenwei in Harich. De weg is tijdens deze werkzaamheden, van Harichsterdyk tot Van der Feltzstraat, afgesloten voor het verkeer.

 • Joure: herstraatwerkzaamheden Slachtedyk

  (28-09-2017)

  Van 9 oktober (7:00 uur) tot 1 december (16:30 uur) vinden er herstraatwerkzaamheden plaats aan de Slachtedyk in Joure. De weg is tijdens deze werkzaamheden, vanaf Vegelinsweg tot aan It Noard, afgesloten voor het verkeer.

 • Lemmer-Sondel: asfalteringswerkzaamheden

  (18-09-2017)

  Van 25 september tot 27 oktober vinden er op de N359 tussen Lemmer en Sondel wegwerkzaamheden plaats.

 • Balk - werkzaamheden rotonde

  (18-09-2017)

  Van 12 september tot 27 oktober wordt er gewerkt aan de verbreding van de rotonde Suderséwei / Sudergoawei bij Balk.

 • Joure: werkzaamheden Grienedyk

  (14-09-2017)

  Van 2 oktober tot 22 december is de Grienedyk, tussen Appelwyk en de jachthaven, afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met de herinrichting van de weg.

 • Joure: werkzaamheden Zuiderveldplantsoen en Zuiderveldstraat

  (02-08-2017)

  Maandag 28 augustus starten we met de aanpak van grondwateroverlast en rioolvervanging in het Zuiderveldplantsoen en Zuiderveldstraat in Joure.

 • Joure: werkzaamheden Knooppunt

  (09-06-2016)
  Impressie nieuw situatie knooppunt Joure

  Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt.