Werk aan weg en water

 • Joure: stremming Torenstraat

  (26-11-2020)
  Kaartje van locatie stremming Torenstraat in Joure

  Donderdag 3 december van 08.00 - 18.00 uur is de Torenstraat in Joure gestremd voor het doorgaande verkeer. Dit in verband met het verwijderen van de steiger van de toren van de Jouster Toer.

 • Bantega: rioleringswerkzaamheden Middenweg

  (13-11-2020)
  Afbeelding van kaartje met omleidingen rioleringswerkzaamheden Middenweg in Bantega

  In Bantega worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is er een omleiding voor doorgaand verkeer ingesteld, en is het soms zo dat u uw woning niet goed kunt bereiken. De aannemer informeert direct aanwonenden van de werkzaamheden over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele overlast. Op deze pagina leest u meer over de werkzaamheden en geven we antwoord op een aantal vragen.

 • Bantega: rioleringswerkzaamheden Broekenweg

  (13-11-2020)
  Kaartje van locatie rioleringswerkzaamheden Broekenweg in Bantega

  Met de werkzaamheden die we nu in Bantega uitvoeren, hebben we onlangs de riolering in de Broekenweg ook geïnspecteerd. Hieruit is naar voren gekomen dat ons riool niet naar behoren werkt. Wij hebben besloten het riool te vervangen en ook een schoonwaterriool aan te brengen. Richting de school gaan we ook een stuk riool vervangen. Het wordt dan een gescheiden stelsel. Aannemer Haarsma start maandag 16 november met de werkzaamheden. Verwachting is dat de werkzaamheden vrijdag 18 december klaar zijn.

 • Lemmer: herinrichting Bantegastraat

  (13-11-2020)
  Kaartje van locatie stremming Bantegastraat in Lemmer

  Van maandag 16 november tot zaterdag 5 december vinden er werkzaamheden plaats aan de Bantegastraat in Lemmer. De weg is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

 • Sint Nicolaasga: herstraten Bouwen

  (05-11-2020)
  Kaartje van waar de werkzaamheden plaatsvinden met aangegeven de drie fases

  De Bouwen in Sint Nicolaasga wordt herstraat. Het werk wordt in fases uitgevoerd. De straat is gedurende de aangegeven werkzaamheden in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

 • Lemmer: renovatie Friese Sluis

  (28-09-2020)
  Afbeelding van de brug over de Friese Sluis in Lemmer

  (Bron: provincie Flevoland)

  Provincie Flevoland is momenteel bezig om alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen op te knappen. Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is het duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen op veel plekken echt nodig is. Daarom is de provincie Flevoland gestart met het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’. In dit project komen de nieuwste inzichten over techniek samen met de eisen die we in deze tijd stellen aan bruggen en sluizen. 13 bruggen en 11 sluizen worden in 1 programma gemoderniseerd, zodat ze weer jarenlang meekunnen. Bruggen en sluizen zijn de onmisbare schakels voor een veilig en bereikbaar Flevoland. Zowel over het water als via de weg.

 • Balk: afsluitingen Jacob Bremerstrjitte

  (06-07-2020)
  Kaartje van locatie werkzaamheden Jacob Bremerstrjitte in Balk

  Wonen Zuidwest Friesland renoveert in de Jacob Bremerstrjitte in Balk de daken. De werkzaamheden duren tot en met donderdag 17 december 2020.