Bantega: rioleringswerkzaamheden Middenweg (16-09-2020)

Afbeelding van kaartje met omleidingen rioleringswerkzaamheden Middenweg in Bantega

In Bantega worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is er een omleiding voor doorgaand verkeer ingesteld, en is het soms zo dat u uw woning niet goed kunt bereiken. De aannemer informeert direct aanwonenden van de werkzaamheden over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele overlast. Op deze pagina leest u meer over de werkzaamheden en geven we antwoord op een aantal vragen.

Omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden is er altijd een omleidingsroute ingesteld. Zo kunt u, soms met een omweg, toch zo dicht mogelijk bij uw woning komen. Als de omleiding via een smalle weg loopt, wordt deze met behulp van rijplaten op enkele plekken verbreed om passeren mogelijk te maken.

Voor hulpdiensten altijd bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden is uw woning altijd voor hulpdiensten bereikbaar. De omleidingen zijn bij hen bekend en de aannemer zorgt dat er altijd een aanrijroute is.

Afvalcontainer kan gewoon aan de weg

Op de reguliere inzameldag kunt u de container aan de weg zetten zoals u gewend bent. De aannemer zorgt in overleg met de gemeente voor leging van uw container. 

Planning en fasering

Onderaan deze tekst kunt u een faseringstekening downloaden. In die tekeningen ziet u in welke fase welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast zijn voor fase 3, fase 4 en fase 5 gedetailleerdere planningen te downloaden. Let op dat de fasen niet perse in volgorde worden uitgevoerd.

Antwoord op andere vragen

Hebt u nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente of aannemer.

Voor vragen over de uitvoering, planning en overlast neemt u contact op met de heer Bergsma van aannemer Haarsma. U kunt hem aanspreken op straat of een e-mail sturen aan: r.bergsma@haarsmagroep.nl.

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met Former Hoornstra van gemeente De Fryske Marren. U kunt tijdens openingstijden bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen.

Glasvezel en herinrichting

De komende maanden zullen er in en rond Bantega ook werkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van glasvezel en een herinrichting. Deze werkzaamheden konden niet gecombineerd worden vanwege verschillende ligging en een andere doorlooptijd. Zodra we beginnen aan deze werkzaamheden wordt u uiteraard door ons en/of de aannemer geïnformeerd.