Nijemirdum: herinrichting Lyklamawei (08-07-2019)

Kaartje van werkzaamheden Lyklamawei in Nijemirdum

Maandag 1 juli 2019 is KWS Infra BV, in opdracht van gemeente De Fryske Marren, begonnen met verkeerskundige aanpassingen van de Lyklamawei in Nijemirdum. Op vrijdag 26 juli 2019 worden de werkzaamheden afgerond.

Hoe zien de verkeerskundige aanpassingen er uit?

  • Beide komgrenzen worden versmald en voorzien van stevige betonbanden.
  • Alle kruisingen binnen de bebouwde kom worden gelijkwaardig gemaakt en voorzien van een lichte kleur asfalt waardoor deze kruisingen opvallen.
  • Bij de school wordt een attentievak in een lichte kleur asfalt aangebracht en wordt de bebording aangepast.

We houden de overlast beperkt

  • Voetgangers en fietsers kunnen langs de werkzaamheden.
  • De weg is toegankelijk voor auto's, maar houdt wel rekening met een wachttijd.
  • Van maandag 15 juli tot en met woensdag 17 juli is de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ouwe de Jager van gemeente De Fryske Marren via telefoonnummer 14 05 14 of Wybe Sierksma van KWS Infra BV via telefoonnummer 06 50 22 62 09.