Rottum: fietspadverbreding (20-05-2019)

Kaartje van werkzaamheden provincie Fryslân aan fietspad Rottum

In week 21 (van 20 tot 25 mei) start Provincie Fryslân met de aanpak van het fietspad Heerenveen - Rottum. In week 26 en 27 storten we het beton verdeeld over 7 dagen. Fietsers kunnen in week 31 er weer langs.

Ga voor meer informatie naar www.fryslan.frl.