Terherne: herinrichting centrum (08-10-2019)

Afbeelding van het centrum van Terherne

In het najaar van 2019 wordt het centrum van Terherne opnieuw ingericht. Door de werkzaamheden nu uit te voeren, heeft het dorp er het minste last van tijdens het toeristisch seizoen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor het doorgaand verkeer.

Wat gaan we doen?

Het centrum van Terherne gaat flink op de schop. De herinrichting behelst een deel van de Buorren, de Gravinnewei, Kûpersleantsje en Syl. Ook wordt in de Gravinnewei op een drietal plekken de riolering vervangen. De herinrichting houdt in dat zowel de weg, de pleinen als de trottoirs worden aangepakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Nota Infra BV.

Planning en fasering

De aannemer is maandag 28 oktober begonnen met zijn werkzaamheden. De planning is dat de doorgaande weg (vanaf de brug tot aan de Gravinnewei) de komende periode in fases wordt aangepakt. Zodra de doorgaande weg gereed is, worden de aangrenzende delen (pleinen, Syl, Kûpersleantsje en achter het dorpshuis) aangepakt. De fasering van het werk is het best uit te leggen op een plattegrond. De fases en plattegrond kunt u downloaden onderaan deze tekst.

De planning is dat de herinrichting klaar is voor de opening van het watersportseizoen. De werkzaamheden vinden in de herfst en de winter plaats zodat ze het toeristenseizoen niet benadelen. Als er tijdens de werkzaamheden een langere periode van onwerkbaar weer (langdurige neerslag en of vorst) komt, worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd en zodra het weer het toelaat weer opgepakt. Uiteraard zal het verkeer in de periode dat het werk stil ligt door Terherne kunnen rijden.

Start Week
Fase 1 28 oktober 2019 week 44 t/m 45
Fase 2 11 november 2019 week 46
Fase 3 18 november 2019 week 47 t/m 48
Fase 4 2 december 2019 week 49 t/m 51
Fase 5 6 januari 2020 week 2
Fase 6 13 januari 2020 week 3 t/m 4
Fase 7 27 januari 2020 week 5
Fase 8 3 februari 2020 week 6 t/m 8
Fase 9 24 februari 2020 week 9
Fase 10 2 maart 2020 week 10

Bereikbaarheid

Het doorgaand autoverkeer kan tijdens de werkzaamheden niet door Terherne passeren. Voetgangers en fietsers kunnen dat wel.

Bestemmingsverkeer kan van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 uur 's middags en 8.00 uur 's ochtends wel langs de werkzaamheden rijden om bij huis of van huis te komen. Ook in het weekend is dit mogelijk.

Delen van het centrum die al klaar zijn of waar nog niet gestart is, zijn 'gewoon' bereikbaar.

Openbaar vervoer

De afsluiting heeft ook effect op lijn 95 die door Terherne rijdt. De bus rijdt zijn reguliere route voor 8:00 uur, na 16:00 uur en in het weekend. Tijdens de stremming op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur zet Arriva een pendelbus in. Voor de dienstregeling kunt u terecht op de website van Arriva. Ook voor vragen over de dienstregeling kunt u contact opnemen met Arriva.

Gebruikers van het leerlingenvervoer worden geïnformeerd door het taxibedrijf of de chauffeur over wijziging in opstapplaatsen of routes.

Afvalinzameling en bevoorrading

Bewoners kunnen hun afvalcontainer gewoon aan de weg zetten op de gebruikelijke dag. De aannemer zorgt er daarna voor dat de container geleegd kan worden. De bevoorrading van en afvalinzameling bij ondernemers vraagt om iets meer afstemming. Zij kunnen contact opnemen met de aannemer Nota Infra om afspraken te maken.

Ontwerp

Het ontwerp voor de herinrichting is na diverse gesprekken met en in het dorp eind 2018 vastgesteld. Het ontwerp kunt u downloaden onderaan deze tekst.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden en de stremmingen? Samen met de aannemer informeren we u via een speciale nieuwsbrief.

Houd mij op de hoogte

Meer informatie?

Heeft u vragen over het project?

  • Haije Loonstra (gemeente De Fryske Marren)
    Telefoonnummer 14 05 14.

Heeft u vragen over de uitvoering, planning of bereikbaarheid?