Werkzaamheden Holsteinpad in Oosterzee (23-01-2020)

Foto van het Holsteinpad in Oosterzee

Binnenkort starten we met een aantal werkzaamheden aan het Holsteinpad in Oosterzee. Zo worden de bosschages langs de weg verwijderd, de bermen opgehoogd en wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Hieronder leest u meer over de planning van de werkzaamheden.

Verwijderen bosschages: begin februari

Allereerst verwijderen we de bosschages (bosplantsoen) langs de kanten van het Holsteinpad. Dit doen wij begin februari nadat we een Flora en Faunacheck hebben uitgevoerd. De bomen zijn namelijk niet meer in goede staat. Daarnaast maken we op deze manier ruimte vrij om zo de bermen op te hogen.

Ophogen bermen: april

Nadat we de bosschages hebben verwijderd, vrezen we de stobben. Op die manier kunnen we de bermen ophogen met grond om zo de weg weer voldoende te ondersteunen. Het ophogen van de bermen doen wij in april.

Overleg met bewoners over planning: mei

In mei willen we graag samen met direct aanwonenden en de aannemer in gesprek over de tijdelijke afsluiting van het Holsteinpad. De weg aan het Holsteinpad is verouderd en er zijn veel scheuren vindbaar in het wegdek. Daarom willen we de weg opnieuw asfalteren.

Aanplanten bosplantsoen: oktober/november

In oktober/november wordt er nieuw bosplantsoen (onder andere elzen en berken) aangeplant. Het straatbeeld zal er ongeveer hetzelfde uitzien als u gewend bent.

Vragen?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u vragen naar Bart Driehuijs via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: info@defryskemarren.nl.