Werk aan weg en water

Bekijk alle wegafsluitingen in Fryslân van gemeenten, provincie en andere instanties.

 • Rottum: fietspadverbreding

  (20-05-2019)
  Kaartje van werkzaamheden provincie Fryslân aan fietspad Rottum

  In week 21 (van 20 tot 25 mei) start Provincie Fryslân met de aanpak van het fietspad Heerenveen - Rottum. In week 26 en 27 storten we het beton verdeeld over 7 dagen. Fietsers kunnen in week 31 er weer langs.

 • Balk: herinrichting en onderhoud De Finne

  (20-05-2019)
  Kaartje van werkzaamheden De Finne in Balk

  Van maandag 3 juni tot zaterdag 15 juni wordt er gewerkt aan de rijbaan van De Finne in Balk. De weg is deze periode in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

 • Eesterga: herinrichting Straatweg

  (20-05-2019)
  Kaartje van werkzaamheden Straatweg in Eesterga

  Op dinsdag 28 en woensdag 29 mei wordt een slijtlaag aangebracht ten behoeve van fietsstroken aan de Straatweg in Eesterga. Hulpdiensten, busmaatschappij en aanwonenden kunnen het werk passeren. Hiervoor zijn verkeersregelaars aanwezig. Voor al het overige verkeer is de weg in beide richtingen afgesloten. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

 • Sloten: reinigen kademuur, brug en poorten

  (23-04-2019)
  Luchtfoto van Sloten

  Van maandag 13 mei tot zaterdag 25 mei worden de kademuren, brug en poorten in Sloten gereinigd door Bouw- en Restauratiebedrijf Sytse Douwe van de Vergt B.V. uit Weidum.

 • Joure: herinrichting/onderhoud Blaauwhoflaan

  (08-04-2019)
  Kaartje van werkzaamheden Blaauwhoflaan in Joure

  Vanaf maandag 15 april vinden er bestratingswerkzaamheden plaats aan de Blaauwhoflaan in Joure. De weg is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het werk wordt in fases uitgevoerd.

 • Joure: bouwwerkzaamheden Houtmolenstraat

  (09-01-2019)

  Van 21 januari is de Houtmolenstraat (vanaf kruising De Merk/Midstraat tot aan parkeerterrein Lidl) in Joure afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met bouwwerkzaamheden (sloop en nieuwbouw) aan het pand De Merk 5. De werkzaamheden duren 10 maanden.