Ieder jaar onderzoekt onze gemeente een aantal damwanden en kademuren, als onderdeel van het reguliere onderhoud. In 2017 is onderzoek gedaan naar de kademuur van de Luts in het centrum van Balk, omdat het metselwerk er de laatste tijd slechter uit zag. Hieruit blijkt dat renovatie en deels vervanging van de kademuur binnen nu en een paar jaar nodig is.

Metselwerk aangetast

Het metselwerk van de kademuur aan beide zijden van de Luts is verslechterd en op een aantal plekken zijn scheuren te zien. Uit duikinspecties blijkt dat  een deel van de paalkoppen onder water, die de muur ondersteunen, zijn aangetast. Ook zijn in de achterliggende damwand kieren gevonden. Het gaat om een lengte van ongeveer 1.100 meter, namelijk tussen de beide bruggen in het centrum van Balk. Zowel aan de kant van de Van Swinderenstraat als aan de Raadhuisstraatzijde, is een deel van de kademuur aangetast.

Geen acuut gevaar

De constructie van de muur is zo dat palen en muur elkaar versterken. Bovendien wordt de muur vastgehouden door ankers. Er is dan ook geen acuut verzakkingsgevaar, maar de muur en palen moeten binnen nu en een paar jaar wel hersteld worden. Daarom is renovatie en de voorbereiding daarvan nu aangevraagd in de kadernota 2018, zodat het herstel van de kademuur in 2019-2020 kan plaatsvinden. Het verwachte totaalbedrag (voorbereiding en vervanging) is € 1,2 miljoen.

Onderzoek ankerstangen en renovatiemethode

In een aanvullend onderzoek dat begin juni start, worden de ankerstangen verder geïnspecteerd. Ook bepalen we hierin welk deel van de kademuur volledig vervangen moet worden en voor welk deel renovatie beter is. Bovendien zijn er nieuwe constructies mogelijk voor kademuren. De gemeente wil een zorgvuldige keuze maken uit de verschillende renovatiemethodes. De keuze moet passen bij de uitstraling en de historie van Balk, daarnaast zijn veiligheid en duurzaamheid belangrijke voorwaarden. De aanbesteding van het werk vindt plaats na het aanvullende onderzoek en na akkoord van de raad.

Behoud van monumentale kademuur en bomen

Een deel van de aangetaste kademuur moet waarschijnlijk volledig worden vervangen. Uitgangspunt bij zowel renovatie als vervanging, is behoud en bescherming van de monumentale bomen langs de Luts, immers dit typeert het centrum van Balk. Ook het waardevolle, historische karakter van de gemetselde kademuur wil de gemeente bewaren. Bij de aanpak hiervan - en dus bij de keuze van de renovatiemethode - wil de gemeente inwoners en ondernemers betrekken. Ook de gevolgen van het werk - zoals mogelijk een tijdelijke afsluiting van de winkelstraat - overleggen we zoveel mogelijk met inwoners en ondernemers.