Langzaam maar zeker komt er meer ruimte voor de ‘normale’ activiteiten. In het openingsplan van de Rijksoverheid staat aangegeven wanneer er, onder een gunstig verloop van de coronacijfers, wat meer mogelijk wordt. Inmiddels heeft de horeca haar terrassen weer geopend, kun je zonder afspraak winkelen en is de avondklok verdwenen.

Voor sport gelden op dit moment de volgende regels:

  • accommodaties voor binnensport blijven dicht, sporten kan alleen buiten;
  • Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden zolang dit gebeurt op een buitensportaccommodatie of bij sportactiviteiten die op initiatief (of in opdracht) van de gemeente buiten georganiseerd zijn.
  • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente.
  • Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
  • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
  • Publiek bij sport is niet toegestaan.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Deze versoepelingen gelden als eerste stappen in het vijfstappen openingsplan van het kabinet. De tweede stap in het openingsplan met versoepelingen voor binnen en buiten sporten stond gepland voor dinsdag 11 mei. Helaas kan deze stap nog niet gezet worden. De eerstvolgende datum dat de versoepelingen kunnen ingaan is waarschijnlijk dinsdag 18 mei, mits de coronacijfers het toelaten.

Terrassen sportkantines

Het is nog niet bekend wat de verschuiving voor de rest van het openingsplan betekent. Op basis van de huidige berichten komt er pas vanaf de derde stap ruimte voor de sportkantines. De derde stap staat op zijn vroegst gepland voor 26 mei, mits de coronacijfers het toelaten.

Vooruitlopend op de openstelling van de terrassen van de sportkantines, heeft het college besloten om, vanaf het moment dat de sportkantines weer open mogen van de Rijksoverheid, toe te staan dat sportverenigingen een tijdelijk terras mogen inrichten, dan wel het bestaande terras mogen vergroten. Dit zal onder de huidige omstandigheden niet eerder dan eind mei zijn. Hierdoor krijgen de verenigingen de gelegenheid om de terrassen op een verantwoorde manier in te richten en voldoende afstand te houden tussen de zitjes. Ook de horecaondernemers hebben deze ruimte gekregen.

Zodra bekend is wanneer deze verruiming voor de sportkantines door Rijksoverheid wordt verleend, kunnen verenigingen een aanvraag voor het eigen terras indienen. Dit kan bij info@defryskemarren.nl. De doorlooptijd hiervan is ongeveer een week.

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen.

Meer info op: Rijksoverheid.nl.