Afgelopen tijd zijn op locatie gesprekken gevoerd met de aanwonenden van het wandelpad Omkromte. Op basis hiervan is een concept-tekening gemaakt voor de loop van het wandelpad, zodat dit weer openbaar toegankelijk kan worden gemaakt. Hierbij houden we waar mogelijk rekening met de opmerkingen van bewoners. Ook andere betrokkenen zoals Mooi Skarsterlân, hebben de mogelijkheid om te reageren. Burgemeester Fred Veenstra: “Doel is om gezamenlijk tot een oplossing te komen, zodat wandelaars weer van het pad gebruik kunnen maken”.

Van voorlopig naar definitief

Er was bij de provincie bezwaar gemaakt door enkele omwonenden tegen het openbaar maken van het pad. Gedeputeerde Staten van de provincie heeft in juni besloten dat het besluit van de gemeenteraad (oktober 2020) om het wandelpad openbaar te houden, in stand kan blijven. We hebben nu dan ook de eerste tekening voorgelegd aan de bewoners en andere betrokkenen. Men kan hierop reageren, waarna we een definitieve kaart maken van de loop van het wandelpad. Deze koppelen we opnieuw terug naar de betrokkenen met als streven  dat het pad in het najaar weer door wandelaars gebruikt kan worden.

Bestaande landschapselementen behouden

In de voorlopige tekening houden we zoveel mogelijk rekening met behoud van bestaande landschapselementen, zoals bomen en struiken. Ook willen we voor het pad de minimale breedte van 1,5 meter respecteren, zowel voor het wandelen als voor het mogelijk blijven maken van onderhoud. Tot slot proberen we om ingrijpende werkzaamheden, die eventueel nodig zijn voor het bruikbaar maken van het pad, zoveel mogelijk te voorkomen. Bewoners kunnen hieraan bijdragen door (afgesloten) hekken of bijvoorbeeld gaas alvast te verwijderen