Over Tink om ús Bern

Tink om ús Bern is een platform speciaal voor beroepskrachten en vrijwilligers binnen gemeente De Fryske Marren, die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Tink om ús Bern versterkt de onderlinge samenwerking. En heeft als doel de ontwikkeling van jeugdigen in De Fryske Marren positief te beïnvloeden.

Voor wie is dit platform bedoeld?

Het platform is bedoeld voor alle professionals én vrijwilligers die betrokken zijn bij de opvoeding van jeugdigen. Werkzaam in vele instellingen en (vrijwilligers)organisaties. Of u nu leerkracht, huisarts, pedagogisch medewerker, medewerker van een sociaal wijkteam, peuteropvang, kinderopvang of jongerenwerker bent. Of een gezinsvoogd. Of een wijkagent. Of kinderrechter.

De community richt zich op het leven van jeugdigen in onze gemeente: op hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Op hun opleiding en leervermogen. Op spelen, recreatie en vrije tijd. Op hun veiligheid en hun burgerschap. En op integratie.  

Samen een visie vormen over opvoeden binnen De Fryske Marren

Een visie op samen opvoeden voor De Fryske Marren is belangrijk om gezamenlijk te handelen in termen van basishouding, kennis en vaardigheden, verantwoordelijkheden en grenzen. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatiemogelijkheden. Hierdoor kan onze ondersteuning aan jeugdigen nu gemakkelijker verbonden worden. Met bijvoorbeeld lokale voorzieningen op het terrein van ondersteuning in de buurt of wijk, opvang en onderwijs, wonen én werken. Daarvoor is nodig dat we samenwerken en elkaar als partners weten te vinden. Met Tink om ús Bern lukt dit nóg beter.

Sluit u nu aan!

Hoe groter de Tink om ús Bern-gemeenschap, hoe meer we kunnen betekenen voor de kinderen en jongeren binnen De Fryske Marren. Ga naar tinkomusbern.nl en meld u gemakkelijk aan!

Meld me aan!