De Bûtertonne, Delfstrahuizen

Luchtfoto van Delstrahuizen

Gemeente De Fryske Marren biedt een perceel grond en water te koop aan, totaal groot ca. 2.31.15 ha., gelegen aan de Bûtertonne te Delfstrahuizen.

Ten oosten van de Pier Christiaansleat ligt een kavel (grond en water), waarop een receptiegebouw met sanitaire voorzieningen kan worden ontwikkeld, een nieuw aangelegde jachthaven met 24 ligplaatsen, een toeristische camping met 20 vaste kampeerplaatsen/ trekkershutten en er kunnen 50 (passanten)ligplaatsen worden geëxploiteerd. Met het oog hierop zoeken wij een partij die de beoogde ontwikkeling wil realiseren en de jachthaven met camping wil exploiteren.

Top