Hier kunt u live de vergadering volgen, vergaderingen terugkijken, agenda's en vergaderstukken inzien.

Vergaderingen

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Joure, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt de vergaderingen live volgen.

Live vergadering volgen

Agenda's en vergaderstukken

Alle vergaderstukken en agenda's van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad (Petear, Debat & Beslút) zijn te raadplegen via de site. De agenda's en vergaderstukken kunt u inzien bij de vergadering zelf.

De gemeenteraad vindt toegankelijkheid van informatie voor iedereen van groot belang. Daarom wordt druk gewerkt aan een mogelijkheid om de vergaderingen van de gemeenteraad te ondertitelen in zowel de Nederlandse als de Friese taal. U kunt voor vragen over ondertiteling en toegankelijkheid van de website van de gemeenteraad contact opnemen met de griffie via griffie@defryskemarren.nl.

Vergadering terugkijken

U kunt alle vergaderingen vanaf 2014 terug kijken.

Vergaderingen terugkijken