Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van gemeente De Fryske Marren. De raad neemt alle belangrijke beslissingen. Zoals de verdeling van subsidies, de totstandkoming van allerlei voorzieningen, de hoogte van de tarieven en belastingen en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken. De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Dat is het dagelijks bestuur van gemeente De Fryske Marren.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie voorafgaand en na afloop van de verkiezingen.

Stemmen in De Fryske Marren

In gemeente De Fryske Marren kunt u op 44 verschillende locaties stemmen bij een stembureau. Als u kiesgerechtigd bent, ontvangt u een stempas waarmee u op elk stembureau uw stem kunt uitbrengen.
U mag uw stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezing als u:

  • beschikt over de Nederlandse nationaliteit;
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht;
  • 18 jaar of ouder bent;
  • EU-burger woonachtig in Nederland bent;
  • niet-EU burger met geldige verblijfstitel en na 5 jaar in NL bent.

Veiligheidsmaatregelen

Bij de vorige verkiezingen waren er diverse coronamaatregelen om de verkiezing zo veilig mogelijk te laten verlopen. Afhankelijk van de situatie in maart 2022 worden de nodige voorschriften vermeld op deze website. 

Wat heeft u nodig om te stemmen?

Zorg ervoor dat u uw stempas en ID-bewijs bij de hand houdt wanneer u gaat stemmen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Voordat u gaat stemmen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u direct testen. Een andere kiezer kan voor u gaan stemmen. Dat kan door de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

Stembureaus

In gemeente De Fryske Marren kunt u op 44 verschillende locaties stemmen bij een stembureau. De stembureaus zijn tijdens verkiezingsdagen geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. De stemhokjes zijn zodanig aangepast dat deze toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Vervroegd stemmen

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kan er op vier stembureaus in De Fryske Marren vervroegd worden gestemd. De locaties worden later bekendgemaakt.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact op met team verkiezingen.