Ondersteuningsverklaring

Van 9 april t/m 23 april 2024 kan men een ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis. Dit is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
  • bij de vorige verkiezing van het Europees Parlement geen zetel(s) hebben behaald, of
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

De kiesgerechtigde vult hiervoor max. 1 formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

De ondersteuningsverklaring kan tijdens openingstijden afgelegd worden in het gemeentehuis in Joure of het servicepunt Balk of Lemmer, een afspraak maken is niet nodig.