Verkiezingen

Stemwijzer

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om de inwoners van gemeente De Fryske Marren te helpen bij het maken van hun stemkeuze is MijnStem beschikbaar. Met stellingen over lokale thema’s krijgt de kiezer snel inzicht in partijstandpunten. De lokale partijen hebben zichzelf op de stellingen gepositioneerd én hun standpunten aan de kiezer toegelicht. Inwoners kunnen MijnStem sinds vrijdag 11 februari invullen.

Veelgestelde vragen over MijnStem

De stellingen worden opgesteld door onafhankelijke onderzoekers van Citisens – door Necker van Noem. Ze zijn gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen en andere input die de partijen hebben aangeleverd. Samen met de partijen is bepaald welke stellingen daadwerkelijk in de tool terechtkomen.

De partijen doen dit zelf. Wij vragen alle partijen zich te positioneren op de stellingen en hun motivering daarbij te geven. Vervolgens doen wij hier een check op: we kijken of de posities kloppen bij de motivering en hoe de posities zich verhouden binnen de gemeente. Als wij onduidelijkheden tegenkomen, vragen we dat na bij de partijen. Uiteindelijk bepalen de partijen zelf hoe zij zich positioneren en motiveren.

DPG Media draagt bij aan het onder de aandacht brengen van deze stemhulp bij inwoners. Daarvoor worden alle regionale en landelijke nieuwssites ingezet. De journalisten van DPG Media hebben geen rol gespeeld bij het bepalen van de inhoud van de stemhulp. Deze is door onafhanklijke onderzoekers in samenspraak met de gemeente en lokale politieke partijen opgesteld.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, alsmede (ii) versleuteling van alle gegevens die worden verzonden vanaf jouw computer naar MijnStem en vice versa via een https-verbinding. Dit laatste betekent dat zelfs wanneer iemand de data weet te onderscheppen, het enkel onbruikbare codes zijn. Omdat we onze ogen niet sluiten voor wat er alsnog kan gebeuren, laten we 24 uur per dag door Guardian360 een scan uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen zwakheden ontstaan of iets van buitenaf in de software gewijzigd wordt.

Wij vragen aan de invullers of zij hun postcode willen invullen en of mensen hun e-mailadres willen achterlaten zodat ze betrokken kunnen blijven bij wat er speelt in hun gemeente. Dat vinden we belangrijk, omdat ook na verkiezingstijd volgens ons elke stem telt. MijnStem is daarmee niet alleen een stemhulp maar ook een startpunt voor meer betrokkenheid van inwoners. Als je je e-mailadres invult, wordt deze opgeslagen in een aparte database zodat er geen enkele koppeling te maken is met jouw antwoorden op de stellingen en/of jouw postcode. Natuurlijk voldoet MijnStem aan de privacyrichtlijnen en zijn we geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is het invullen niet verplicht.

MijnStem levert, naast een informatiebron voor kiezers, ook veel waardevolle informatie vanuit de inwoners. Over welke thema’s zijn de inwoners in de gemeente uitgesproken, en waarover zijn de inwoners eensgezind? Natuurlijk delen wij nooit gegevens op persoonsniveau, maar de data kunnen wij wel anoniem en op geaggregeerd niveau samen met de gemeente analyseren. Om bijvoorbeeld kansrijke coalitiethema’s te inventariseren of input te leveren voor nieuw te maken beleid.

Per stelling wordt berekend wat de afstand is tussen jouw plek op de slider en de plek die de partijen hebben gekozen. De partij waarmee de totale afstand het kleinst is, is de partij waarmee jij het meest overeenkomt. Of anders gezegd: de mate waarin je positie overeenkomt wordt berekend door de gemiddelde relatieve afstand tussen de positiekeuze van de vergelijkingspunten (de politieke partijen) en de invuller te berekenen per stelling.

Dit kan gebeuren! Wat je daarmee doet, is natuurlijk aan jou. Fijn is dat je in het laatste scherm van MijnStem per stelling de posities van partijen kunt zien. Dan kun je nog een keer goed bekijken op welke vlakken jullie meningen overeenkomen en juist verschillen.