Maandagochtend 17 februari starten we met de werkzaamheden van het verplaatsen van 31 knotlindes langs de Luts. Dit in verband met de renovatie van de Lutskade, die gepland staat voor oktober 2020. Het gaat om de bomen tussen de Teernstrabrug en de Ossebrug, aan de kant van de Raadhuisstraat.

Voorbereiding

Het verplaatsen van de knotlindes is al voorbereid in het voorjaar van 2019, door de bomen voor te bewerken: de kluiten zijn toen ‘rondgegraven’, de wortels zijn ingekort en er is worteldoek aangebracht. Dit om de overlevingskans van de bomen zo groot mogelijk te houden. Na de renovatie van de kademuur komen de bomen namelijk weer terug langs de kade. Sowieso is de knotlinde een bomensoort die goed verplaatsbaar is.

Renovatie Lutskade

Het verplaatsen van de bomen is onderdeel van het project renovatie Lutskade. Omdat de Lutskade deels aan vervanging toe is, zijn een aantal ankerstangen al vervangen en losse stenen weer ingemetseld. Tussen de Teernstrabrug en de Ossebrug moet de volledige kademuur worden vervangen, aan de zijde van de Raadhuisstraat. Hiervoor worden de huidige stenen opnieuw gebruikt. Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina.

Monumentaal  

Van de 31 bomen zijn er zo’n 20 zelfs 120 jaar of ouder. De bomen langs de Luts vormen een beschermd dorpsgezicht, typerend voor Balk. De Nationale Bomenbank verzorgt de verplaatsing van de lindes in opdracht van onze gemeente. De bomen komen tijdelijk te staan op een weiland langs de Jachthavendyk in Balk. Per dag worden 6 bomen verplaatst, zodat we ongeveer 5 dagen bezig zijn.

Tijdelijke stremming

In verband met de werkzaamheden is de Raadhuisstraat tussen huisnummer 17-72 tijdelijk gestremd. Na het verplaatsen van de bomen gaan we herstraten, daarna is de straat weer toegankelijk voor verkeer.

Bewonersavond

Met de direct aanwonenden gaan we kijken naar een tijdelijke oplossing langs de kade als ‘vervanger’ van de bomen, bijvoorbeeld bloembakken. Dit is één van de onderwerpen voor de bewonersavond die binnenkort plaatsvindt voor de direct aanwonenden.