In Fryslân (met name in het Waddengebied) worden momenteel dode vogels gevonden. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep.

Dode vogel(s) gevonden?

Voorkom besmetting en raak de vogel(s) niet aan. Onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 - 212 24 22.

Daarnaast kunt u ook een landelijke melding doen:

  • Op dezelfde plek één of twee dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
  • Op dezelfde plek drie of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of meer dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer 045 - 546 31 88.
  • Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts.

Meer informatie?

Op de webpagina ‘Vogelgriep in Fryslân’ van de Veiligheidsregio Fryslân leest u meer informatie over de vogelgriep in Fryslân.