De kruising van de Langwarderdyk en Huisterheide tussen Sint Nicolaasga, Scharsterbrug en Langweer wordt opnieuw ingericht. Het voorlopig ontwerp kunt u vanaf maandag 17 januari tot en met 14 februari 2022 inzien. Dit kan zowel digitaal via onze website en op het gemeentehuis (Herema State 1) in Joure. U kunt hierop reageren tot 14 februari.

Reageren op het voorlopig ontwerp?

Het voorlopig ontwerp vindt u onderaan deze pagina bij te downloaden. U kunt de bijbehorende toelichting per mail ontvangen. U kunt tot 14 februari reageren op het voorlopig ontwerp. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@defryskemarren.nl o.v.v. zienswijze Huisterheide ter attentie van Fiona Carpentier. Of via de post: Postbus 101, 8500 AC Joure o.v.v. zienswijze Huisterheide t.a.v. Fiona Carpentier. Naar aanleiding van de reacties passen wij het voorlopig ontwerp zo nodig aan en beslist het college uiteindelijk over het definitieve ontwerp. 

Uitvoering herinrichting

Wij streven ernaar de herinrichting eind 2022/ begin 2023 uit te voeren. 

Te downloaden:

Voorlopig ontwerp Huisterheide