De Grietenijdijk tussen Lemmer en Schoterzijl wordt tussen 6 april tot en met 16 juli aangepakt. Tijdens de werkzaamheden vervangen we het asfalt, brengen we bermverharding én drainage aan zodat regenwater niet op het wegdek blijft liggen. Tijdens de werkzaamheden is de weg voor alle verkeer gefaseerd, uitgezonderd bestemmingsverkeer, gestremd. Er wordt gestart met de werkzaamheden vanuit Lemmer richting Schoterzijl. Om overlast te beperken voeren we de werkzaamheden in drie fasen uit. Per fase stellen we een tijdelijke omleidingsroute in. U kunt daarvoor de omleidingsborden volgen. De planning is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.