De medewerkers van het milieuterrein (11-07-2019)

Medewerkers milieuterrein

Steeds meer afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Daarom is goede afvalscheiding belangrijk. Hoort het niet in de container thuis? Dan kan het op het milieuterrein van Balk, Lemmer of Joure worden ingeleverd. Daar worden de materialen per afvalsoort ingezameld en klaargezet voor hergebruik.

“De drie milieuterreinen in De Fryske Marren zijn een belangrijke schakel in de duurzame kringloop van afgedankte goederen en restproducten”, zegt Michiel Mink, voorman afvalbeheer bij de gemeente. “Wij beschouwen afval niet als ‘afval’, maar als waardevolle grondstof. Bijna alle afvalstromen die we inzamelen worden hergebruikt voor nieuwe producten.” Zo wordt grof groenafval verwerkt tot biogas en compost. Oude matrassen worden versneden en gebruikt als vulling in autobekleding. En de onderdelen van elektronische apparaten worden gebruikt voor nieuwe producten. Restafval dat niet recyclebaar is, wordt verbrand in de afvalenergiecentrales. De verbranding levert energie op voor stroom of stadsverwarming. Michiel: “Veel materialen uit ons afval zijn dus nog heel nuttig. Het is bovendien belangrijk om kostbare grondstoffen in de kringloop te houden, want de vraag naar grondstoffen stijgt explosief, terwijl de beschikbare hoeveelheid afneemt.”

Van snoeiafval tot asbest 

Om grondstoffen opnieuw te kunnen gebruiken, moet afval op de juiste manier gescheiden worden. Op de milieuterreinen staan verschillende containers opgesteld: voor elke afvalsoort een. Christiaan Andela is beheerder op het milieuterrein in Joure. Hij coördineert de werkzaamheden, is het aanspreekpunt voor inwoners en zorgt voor een veilige inzameling van materialen en gevaarlijke afvalstoffen. Christiaan: “Op het milieuterrein zijn we bekend met alle soorten afval en weten we precies welke afvalsoort waar gestort moet worden. Glas, grof snoeiafval, tuingrond, klein chemisch afval, metaal, papier, textiel, asbest en elektronische apparatuur kunnen gratis worden ingeleverd. Voor het afleveren van bouw- en sloopafval, dakleer, gipsplaten, hout, puin en grof huishoudelijk vuil betalen inwoners een vergoeding. Het is handig om het afval van tevoren te sorteren in de auto of kar, en bij zware materialen iemand mee te nemen om te tillen. Dan rijd je in een mum van tijd door de milieustraat.”

Makkelijk voor inwoners

“We willen het scheiden en afvoeren van afval zo makkelijk mogelijk maken”, gaat Michiel verder. “Op het milieuterrein in Joure kunnen inwoners alle materialen kwijt die niet in de grijze of groene container thuishoren. In Lemmer en Balk gelden - in verband met de beperkte ruimte die we daar hebben - een aantal wijzigingen voor het afvoeren van bepaalde afvalsoorten. Maar dat gaat veranderen! Want eind dit jaar nemen we het nieuwe milieuterrein op de Lemsterhoek in Lemmer in gebruik. Daar hebben we veel meer ruimte. Er zijn voorlopig nog geen plannen voor een andere locatie in Balk, maar wellicht komt daar in de toekomst verandering in.”

Veiligheid voorop

Voor het afleveren van asbest en asbest gelijkend materiaal moeten inwoners eerst een meldingsformulier in vullen bij de gemeente. Dat kan digitaal. Asbest mag (tot maximaal 35 vierkante meter) - in handzame pakketten en dubbel verpakt in stevig plastic - kosteloos worden ingeleverd op de milieuterreinen van Joure en Lemmer. Michiel: “Deze veiligheidsmaatregelen zijn er niet voor niets; asbest is een schadelijke stof. Door afval goed te scheiden en verantwoord af te voeren of te recyclen, bewijzen we elkaar én het milieu een grote dienst!” Wilt u weten waar u terecht kunt met uw afval of wilt u op de hoogte blijven van het nieuwe milieuterrein in Lemmer? Die informatie vindt u op defryskemarren.nl/afval.

Top